Jubileusz 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Tomasza Gryglewicza

15 listopada 2013 roku w Instytucie odbył się uroczysty Jubileusz 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Tomasza Gryglewicza.

Czcigodny Jubilat wysłuchał laudacje wygłoszone przez Dziekana Wydziału Historycznego UJ Prof. dra hab. Jana Święcha, Dyrektora Instytutu dr hab. Andrzeja Betleja oraz swoich Uczniów i Przyjaciół, w imieniu których głos zabrali Dr hab. Andrzej Szczerski oraz Prof. Władysław Pluta. Jubilat otrzymał także prezent od artysty malarza i swojego przykaciela Jacka Sroki. Po części oficjalnej zgromadzeni goście udali się na lampkę wina.

1 /image/image_gallery?uuid=11847c89-07b9-466b-ac78-03f9b52ce9ba&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 2 81
2 /image/image_gallery?uuid=5c5abb76-023f-4871-9ed6-a924325b70cf&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=e77766d8-75dd-4a2e-b4a6-1f73cd16a06e&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=76ff9dd1-cc44-4233-a903-5fea1d8b2efd&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=1efc1c4e-3cd6-4db8-b462-fea1299bfa1c&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=ccdf0ca0-cec2-410a-9dc3-38bf17f777b0&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=971d91d5-a069-4963-9c3e-ed03ccf7e1dd&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=7d89653c-6eb9-4f37-9c7f-3249e67e0d4a&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=6c2ca825-619b-4eb6-866b-3e2b65f97ac5&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=4389a540-d24c-4f49-b305-cdf11aba075b&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=2f7f7f73-4e2c-4cbe-aa90-3a3458e689ae&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=c75a2da9-4d05-49b1-9eed-773ff4d83620&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=0999bbcf-5f8d-464b-8377-bbe41ea5e63e&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=090eadec-3e69-4d1b-8bdb-44879b7ef387&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=26ccb810-bca5-44ab-8736-e4727a76b4de&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=1f771325-0b7b-4d3e-89e8-00ae11f0be69&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=c0d0108b-f931-4d5a-9557-6aa9a60ed158&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=926650e1-c4f5-437c-9b70-11803d15f7e0&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=8cc2e03e-b43a-416b-8a66-27d0ccfac34b&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 20 18
20 /image/image_gallery?uuid=c51f991e-b843-4ddb-9bb3-ab475388ccaf&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 21 19
21 /image/image_gallery?uuid=f3e01dcc-a007-437b-a35c-ef2f6e1b9104&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 22 20
22 /image/image_gallery?uuid=8895d6d9-786c-451a-9822-97f36515ec74&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 23 21
23 /image/image_gallery?uuid=4d87b319-dbbc-4ca9-9c01-5c41804f299f&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 24 22
24 /image/image_gallery?uuid=f374b45a-3e68-4e89-a55b-ec207be746ee&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 25 23
25 /image/image_gallery?uuid=3ee2e45a-889a-4496-a297-7d710bca887a&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 26 24
26 /image/image_gallery?uuid=909f47f0-7b0d-4e85-8dd5-680924fbcf8d&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 27 25
27 /image/image_gallery?uuid=0f5d1a78-5abc-484d-8c79-bffa2b5f6bf0&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 28 26
28 /image/image_gallery?uuid=72aca2a7-2363-4422-abee-f4f6df2f1c18&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 29 27
29 /image/image_gallery?uuid=f96a763b-9681-4a92-a96e-3d5929e03336&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 30 28
30 /image/image_gallery?uuid=9492327a-fda1-40ee-a0d4-2e09508c8ea9&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 31 29
31 /image/image_gallery?uuid=d1ace870-ed46-44cf-9fd3-520105c07e4d&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 32 30
32 /image/image_gallery?uuid=3ca5089f-0b9b-49e2-92e9-5fb1c26ea845&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 33 31
33 /image/image_gallery?uuid=f7f86bde-692d-4a49-9165-47a54b198ed2&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 34 32
34 /image/image_gallery?uuid=d5dea2e6-ea83-4d39-bc70-476d7ad2f792&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 35 33
35 /image/image_gallery?uuid=7846b4fb-9d0b-4208-9481-e22e37a8b4bf&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 36 34
36 /image/image_gallery?uuid=e0d96cfd-9d55-46e9-a02f-a62f5932e145&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 37 35
37 /image/image_gallery?uuid=3409fa65-c1d4-4e39-b74a-99f66708ef01&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 38 36
38 /image/image_gallery?uuid=6050051a-b01f-41d2-9270-f9d0e66c9bfa&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 39 37
39 /image/image_gallery?uuid=6c8df424-052e-44ae-b3ad-c60f3bdd078f&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 40 38
40 /image/image_gallery?uuid=f99a2361-adab-45a4-8711-97ce321ee2ca&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 41 39
41 /image/image_gallery?uuid=a67d035d-e62f-49d3-9156-98e4286ea525&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 42 40
42 /image/image_gallery?uuid=99b0f7be-1ec4-4e60-8b38-5677dfbf1f76&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 43 41
43 /image/image_gallery?uuid=f2b1d4f3-6854-4c3b-b8ef-6588cf8dd82b&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 44 42
44 /image/image_gallery?uuid=384b5cff-7056-4be2-bdf0-78130cee3f29&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 45 43
45 /image/image_gallery?uuid=0c417649-2b79-4e23-9573-e8005917eaab&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 46 44
46 /image/image_gallery?uuid=21e03e6e-e40e-40c9-9f20-1aa6379832f5&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 47 45
47 /image/image_gallery?uuid=aa11a38d-c8a4-4753-9528-42c3996f5ceb&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 48 46
48 /image/image_gallery?uuid=c55af7c2-f649-4ea5-bc59-3dfbd0f28cc7&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 49 47
49 /image/image_gallery?uuid=ea832146-72b8-4eea-920e-60da1eb4cf0e&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 50 48
50 /image/image_gallery?uuid=7eab6692-a841-4569-a9e3-deaa8ee8e427&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 51 49
51 /image/image_gallery?uuid=fe86d72b-9e60-4d4e-8023-6a5a72beb14a&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 52 50
52 /image/image_gallery?uuid=b5c75380-d80a-4e6e-bb84-453562041ba8&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 53 51
53 /image/image_gallery?uuid=117f6fd8-c6ef-42c5-ba35-b4580a320f62&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 54 52
54 /image/image_gallery?uuid=5f19592f-c835-421a-b704-a56a35d461f2&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 55 53
55 /image/image_gallery?uuid=6b24ba01-b8df-4506-8c50-0ee3e2dbb846&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 56 54
56 /image/image_gallery?uuid=2574448a-79e6-405d-8cb1-579b0e03a968&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 57 55
57 /image/image_gallery?uuid=aee6943e-f976-438d-baa0-21e373cee19a&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 58 56
58 /image/image_gallery?uuid=70adc2c9-2edc-4482-afdb-3d8006ca09e7&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 59 57
59 /image/image_gallery?uuid=3f566d04-b0dd-4381-bd89-27baaf7d1ca5&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 60 58
60 /image/image_gallery?uuid=8f8920ab-d7bc-44cc-8157-b48a23bd34c0&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 61 59
61 /image/image_gallery?uuid=9601e5c8-0932-41fc-80c9-dfc77060e21a&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 62 60
62 /image/image_gallery?uuid=6488a129-baac-485d-9469-33fa726eb196&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 63 61
63 /image/image_gallery?uuid=0191c2de-d177-433e-9f2f-03fcb54c8beb&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 64 62
64 /image/image_gallery?uuid=b4c3d8ee-7a02-4ac9-bac7-b5665596270b&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 65 63
65 /image/image_gallery?uuid=de497cfe-b2e3-4c4a-9168-64ff8c052588&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 66 64
66 /image/image_gallery?uuid=e974be73-996a-4014-b73e-e8c56f108e2f&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 67 65
67 /image/image_gallery?uuid=39ec093a-6bc8-4ead-adf9-80f5234bbba9&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 68 66
68 /image/image_gallery?uuid=975f7fc3-2f45-40de-bc95-f939ba784908&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 69 67
69 /image/image_gallery?uuid=8c1900a9-29e4-4712-9e8f-17f1693d714a&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 70 68
70 /image/image_gallery?uuid=7f27038e-64a9-4225-8250-a37a1af31252&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 71 69
71 /image/image_gallery?uuid=6b78add7-6840-463c-ab80-a6d0e9e51f73&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 72 70
72 /image/image_gallery?uuid=2a62bc12-f2cc-41cc-aebc-4980dfb153a5&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 73 71
73 /image/image_gallery?uuid=8062e457-9dd6-4198-a155-9b897d467014&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 74 72
74 /image/image_gallery?uuid=426ba0b9-c390-4669-ba30-87f7b1938317&groupId=12925174 1788 2700 Agata Zuzanna Jabłońska 75 73
75 /image/image_gallery?uuid=ed3af0f2-0c81-472d-9ec7-860ce307a638&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 76 74
76 /image/image_gallery?uuid=ad768bab-ecf6-4d77-81ef-10d82d98371b&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 77 75
77 /image/image_gallery?uuid=9837af54-11d2-4dc4-becb-5e203abc0c3d&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 78 76
78 /image/image_gallery?uuid=f9d0ee9f-03e0-42c8-b372-6e4bb472468d&groupId=12925174 2700 1788 Agata Zuzanna Jabłońska 79 77
79 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=12925174 2700 1788 Michał Kurzej 80 78
80 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=12925174 2700 1788 Michał Kurzej 81 79
81 /image/image_gallery?uuid=${fileEntry.getUuid()}&groupId=12925174 2700 1788 Michał Kurzej 1 80