dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ

Główne zainteresowania badawcze:

  • architektura XIX i początku XX wieku (m.in. zagadnienie neorenesansu)
  • malarstwo europejskie XIX i początku XX wieku, głównie francuskie przed impresjonizmem
  • historyzm i malarstwo historyczne (m.in. Matejko)
  • sztuka w Paryżu w XIX wieku
  • krytyka artystyczna w XIX wieku
  • dawniej również: architektura 1 poł. XVIII w. (temat zamknięty)

Pierwszy webmaster strony www Instytutu w latach 2005-2012.

Więcej informacji (spis publikacji i materiały dla studentów) na stronie prywatnej