prof. dr hab. Jan Ostrowski

Ur. 12 czerwca 1947 w Krakowie. W 1970 ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskiwał kolejno stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W 1992 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Specjalizuje się w zakresie historii sztuki nowożytnej. Od wielu lat pozostaje pracownikiem naukowym Instytutu Historii Sztuki UJ. Od 1989 zajmuje nadto stanowisko dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.

Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk oraz zastępcą przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK). Jest kierownikiem programu inwentaryzacji zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, autorem i redaktorem licznych publikacji.

W latach 1998–2002 z ramienia Unii Wolności sprawował mandat radnego sejmiku małopolskiego I kadencji.

Ordery, odznaczenia i nagrody

  • Odznaka Honorowa "Bene Merito" (2012)
  • Krzyż Kawalerski Legii Honorowej (2011)
  • Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, w uznaniu wybitnych zasług dla kultury narodowej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa oraz krzewienia tradycji polskich, (2010)
  • Nagroda Miasta Krakowa (2010)
  • Nagroda im. Profesora Aleksandra Gieysztora (2008)
  • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2000)

Spis publikacji

Linki zewnętrzne