dr Karolina Mroziewicz

Karolina Mroziewicz adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UJ w ramach programu FUGA Narodowego Centrum Nauki. Ukończyła filologię klasyczną (2009) i historię sztuki (2010) na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2010-2014 uczestniczyła w programie Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „Tradycja Humanizmu Śródziemnomorskiego w świetle wyzwań świata współczesnego" realizowanym na Wydziale „Artes Liberales" UW. W 2015 roku uzyskała tytuł doktora w zakresie kulturoznawstwa na podstawie przygotowanej w ramach MPD rozprawy poświęconej roli ilustrowanych książek drukowanych w dyskursie tożsamościowym na Węgrzech (XV-XVII w.).

Stypendystka MNiSW, KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) oraz Doctoral Support Program, Medieval Studies na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (CEU) w Budapeszcie. Uczestniczyła w projektach badawczych NPRH i MNiSW. W ramach programu FUGA realizuje projekt zatytułowany: Icones regum: Ilustrowane poczty władców w narracjach narodowych Polski, Czech i Węgier".

Zainteresowania badawcze:

  • nowożytna grafika ilustracyjna
  • relacje słowa i obrazu w kulturze wizualnej i literaturze
  • role obrazu w kształtowaniu tożsamości narodowych i pamięci historycznej
  • sztuka i kultura Europy Środkowej (XV-XVII w.)
  • ilustrowane poczty władców

Ważniejsze publikacje:

  1. Imprinting Identities: Illustrated Latin-Language Histories of St. Stephen's Kingdom (1488–1700), Frankfurt am Main, 2015.
  2. Illustrated Books on History and Their Role in the Identity-Building Processes: The Case of Hungary (1488-1700) [w:] Early Modern Print Culture in Central Europe, red. S. Kiedroń, A.M. Rimm, P. Poniatowska, Wrocław 2014, s. 21-38.
  3. History of Medieval Hungary in the Illustrated Seventeenth-Century Lives of Saints, "Annual of Medieval Studies at CEU", 2014, t. 20, pp. 180-200.
  4. When the Turk Roamed around Belgrade: The Ottomans Advent to the Hungarian Borderlands in the pre-Mohács Flugschriften [w:] Cultures in Motion. Studies in the Medieval and Early Modern Periods, Byzantina et Slavica Cracoviensia VIII, red. A. Izdebski, D. Jasiński, Kraków 2013, s. 289-309.