dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko

Historyczka i krytyczka sztuki. Zajmuje się współczesnym muzealnictwem, kuratorstwem, historią sztuki nowoczesnej i współczesnej, sztuką amerykańską.

Od 1971 roku pracuje w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1981 roku uzyskała stopień doktora (rozprawa: Spadkobiercy Duchampa? Negacja sztuki w amerykańskim środowisku artystycznym), a w 2003 stopień naukowy doktora habilitowanego (rozprawa: Minimalizm w sztukach wizualnych). Zagraniczne staże naukowe: City University of London (1992), Kościuszko Foundation (1996), CEEPUS - University Eotuos Lorand (1998), Kultur Kontakt, Wiedeń (1999). Przewodnicząca Rady Programowej Podyplomowych Studiów Kuratorskich przy IHS UJ.

Członkini AICA, do 2009 roku członkini Zarządu Polskiej Sekcji AICA.

Główne zagadnienia badawcze:

 • malarstwo i nowe kierunki w sztuce po drugiej wojnie światowej
 • współczesna sztuka amerykańska i jej relacje z najnowszymi nurtami sztuki europejskiej
 • udział kobiet we współczesnym życiu artystycznym
 • teoria sztuki po 1945 roku, krytyka artystyczna (członek AICA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki)

Wybrane publikacje

Książki
 • Spadkobiercy Duchampa? Negacja sztuki w amerykańskim środowisku artystycznym, Kraków: Wydawnictwo Literackie,1984
 • Minimalizm w sztukach wizualnych. Demitologizacja pojęcia awangardy w amerykańskim środowisku artystycznym lat sześćdziesiątych, Kraków: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003
Artykuły
 • Nowe teksty o starych zdjęciach, czyli kilka uwag o wydarzeniu, jakim stała się konferencja poświęcona fotografii „Why pictures now", "Modus. Prace z historii Sztuki" II, 2002
 • Demon intelektu w służbie historii sztuki, "Dekada literacka. Dwumiesięcznik kulturalny" 2005, nr 1 (209)
 • Prymusi i kontestatorzy w dialogu z instytucją [w:] Nowe Muzeum Sztuki Współczesnej czy Nowoczesnej? Miejsca, programy, zadania, red. D. Folga-Januszewska, Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2005
 • Pomiędzy Dandyzmem a Trybalizmem /Between Dandyism and Tribalism [w:] Działania artystyczne w przestrzeni publicznej. Aspekty estetyczne i społeczne / Artistic activities in public space. The aesthetic and social aspects, Gdańsk: CSW Łaźnia, 2006
 • The Transformation of a Dandy into an Anthroplogist – and back again [w:] The City in Art, Warszawa: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences (IS PAN), 2007
 • Imagined authorities [w:] The Mousetrap Book. On dealing with Art. Institutions in Contemporary Curatorial Practice, ed. A. Szylak, A. Szczerski, Gdańsk: Wyspa Institute of Art / Wyspa Progress Foundation, 2007
 • Rzeczy pośród innych rzeczy (w obszarze sztuki) [w:] Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku, red. M. Kitowska-Łysiak i Marcin Lachowski, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007
 • Przypadek Craigiego Horsfielda, "Rocznik Historii Sztuki" XXXII, 2007
 • Des autorites supposes ou imaginees / Suspected or Imagined Authorities [w:] De l'ecole d'art a l'engagement artistique / From Art School to Professional practice, Paris: aica press, 2008