prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz

Ur. 1949 w Krakowie, Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie i Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w latach 1968-1973 studiował historię sztuki.

W 1993 habilitował się na postawie książki Malarstwo Europy Środkowej 1900-1914. W 2007 otrzymał tytuł profesora. Zajmuje się sztuką początku i pierwszej połowy XX wieku w Europie Środkowej, awangardą XX wieku oraz sztuką polską po II wojnie światowej i sztuką bieżącą.

W latach 1996-1999 był dyrektorem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1995 r. kieruje Zakładem Sztuki Nowoczesnej w tym Instytucie.

Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Komisji Historii Sztuki PAU i członkiem AICA.

Główne zainteresowania badawcze:

  • malarstwo XIX i XX wieku
  • sztuka około r. 1900 i pierwszej połowy XX wieku w Europie Środkowej
  • sztuka polska po II wojnie światowej
  • metodologia badań nad sztuką XX wieku
  • krytyka artystyczna (członek AICA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki)

Wybrane publikacje

  • Groteska w sztuce polskiej XX wieku, Kraków 1984
  • Malarstwo Europy Środkowej 1900-1914, Kraków 1992
  • Kraków i artyści. Teksty o malarzach i grafikach środowiska krakowskiego drugiej połowy wieku XX, Kraków 2005

Linki zewnętrzne