Zakład Dziejów Myśli o Sztuce i Metodologii Historii Sztuki

Kierownik

Audiunkci

Doktoranci

mgr Jan Piotr Cieślak, mgr Wiktoria Kozioł, mgr Kamila Twardowska

Opiekun: prof. dr hab. Wojciech Bałus

mgr Dominika Cora, mgr Dagny Nestorow, mgr Natalia Koziara, mgr Aleksander Stankiewicz, mgr Marek Świdrak

Opiekun: dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ