Zakład Teorii Sztuki i ODK

Kierownik

Profesor

Adiunkci

Asystent

Doktoranci

Opiekun: prof. dr hab. Wojciech Bałus: mgr Wiktoria Tombarkiewicz, mgr Violetta Korsakova (obie w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ)

Opiekun: prof. dr hab. Piotr Krasny: mgr Weronika Nowak, mgr Sara Dąbrowska (w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ)