Fototeka

UWAGA!

W związku z wdrożeniem dyrektywy RODO od 25 maja br. warunkiem skorzystania z internetowych zasobów Fototeki dostępnych po zalogowaniu będzie podpisanie przez użytkownika zgody na udostępnienie danych osobowych oraz odpowiedniej klauzuli informacyjnej. Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się w tym celu do Fototeki (osobiście lub mailem).

 

Fototeka Instytutu Historii Sztuki UJ kontynuuje tradycje Gabinetu Historii Sztuki, utworzonego z inicjatywy prof. Mariana Sokołowskiego na początku lat 80. XIX wieku w celu gromadzenia "aparatu naukowego" - odlewów gipsowych, rycin i fotografii, służących jako materiał ilustracyjny do wykładów i ćwiczeń. Obecnie zbiory Fototeki liczą blisko 68 tys. fotografii (odbitek, negatywów, i diapozytywów) i należą do najstarszych i najbogatszych archiwów fotograficznych o profilu historycznoartystycznym w Polsce. Bardziej szczegółowe informacje o zbiorach znajdują się na stronie www.fototeka.ihs.uj.edu.pl.

 

 

 

 

Dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w roku 2014 rozpoczęto realizację projektu badawczego pt. Fotografie dzieł sztuki polskiej w zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie naukowe, digitalizacja i wydanie katalogu.

Celem projektu jest opracowanie ok. 18 tys. odbitek fotograficznych dotyczących sztuki polskiej. Zespół ten stanowi najcenniejszą część archiwum i ma ogromne znaczenie nie tylko dla badań historycznoartystycznych (ze względu na wartość tych zdjęć jako źródeł ikonograficznych) czy dla historii fotografii polskiej, a także dla dziejów polskiej historii sztuki i jej związków z fotografią. Opracowanie tego zespołu polegać będzie na zgromadzeniu możliwie wyczerpujących informacji o poszczególnych odbitkach (wymiary, technika wykonania, autorstwo, datowanie, proweniencja) oraz podstawowych wiadomości o przedstawionych na nich dziełach sztuki (identyfikacja, miejsce przechowywania, autorstwo, datowanie itp.).

Integralną częścią projektu jest sporządzenie cyfrowej dokumentacji obrazowej opracowywanych odbitek, czyli ich digitalizacja. Zostanie ona przeprowadzona według aktualnie obowiązujących standardów dokumentacji dóbr kultury, a poprzedzona będzie niezbędnymi pracami konserwatorskimi (odczyszczenie z kurzu i zabrudzeń, reparacja poważniejszych uszkodzeń podłoża, zabezpieczenie odbitek atestowanymi obwolutami). Cyfrowe reprodukcje fotografii oraz zebrane na ich temat informacje zostaną wprowadzone do posiadanej przez Instytut Historii Sztuki UJ bazy danych, a następnie udostępnione szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem Internetu. Informacje na temat funkcjonowania serwisu internetowego Fototeki znajdują się na stronie www.fototeka.ihs.uj.edu.pl.

Wyniki przeprowadzonych badań zostaną również ogłoszone w publikacji książkowej, pomyślanej jako I część katalogu zbiorów Fototeki Instytutu Historii Sztuki UJ. Będzie on obejmować odbitki wykonane przed rokiem 1900. Przygotowanie katalogu obejmie dodatkowe badania nad dziejami Gabinetu Historii Sztuki UJ, rolą fotografii w rozwoju historii sztuki w Krakowie oraz dziejami fotografii dzieł sztuki w Polsce w XIX wieku. Rezultaty tych badań zostaną opublikowane w trzech obszernych esejach zamieszczonych w katalogu.

Planowy termin zakończenia projektu: 2019.

 

Fototeka Instytutu

Kontakt

e-mail: w.walanus@uj.edu.pl

tel. 12 663 18 57