Biblioteka im. Profesora Lecha Kalinowskiego

Kierownik

dr Jacek Marek Radwan

Kontakt: jacek.m.radwan@uj.edu.pl

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego - Wydziału Prawa i Administracji w zakresie Administracji samorządowej oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Zarządzanie Jakością – Kształcenie Menedżerów Jakości. Doktor nauk o zarządzaniu i jakości na podstawie dysertacji Stosowanie Modelu Wspólnej Oceny (CAF) w urzędach jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego napisanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Bugdola.

Wykładowca akademicki, ekspert wiodący Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie jakości zastosowania Metody CAF, broker informacji. Od 27 lat pracuje w służbie bibliotecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor kilkunastu artykułów naukowych w dziedzinie zarządzania (zarządzania jakością zarządzania wiedzą, zarządzania informacją) w organizacjach publicznych (administracji publicznej, bibliotekach i muzeach).

Trener i konsultant w zakresie wdrażania i funkcjonowania projakościowych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 27 001, ISO 26 000, ISO 22 0000) oraz innych metod i narzędzi doskonalenia w organizacjach sektora publicznego i prywatnego. Specjalizuje się w wdrażaniu Modelu CAF (ang. The Common Assessment Framework), wykorzystując praktyczne doświadczenia zdobyte w kontaktach z organizacjami publicznymi w pracy naukowej i zawodowej.

Pracownicy

mgr Agnieszka Chorabik-Białek

Kontakt: agnieszka.chorabik@uj.edu.pl

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Historycznego (w zakresie historii) oraz Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (zarządzanie informacją), a także Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (na kierunkach historia sztuki i ochrona dóbr kultury). W latach 2013-2015 Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego UJ.

Od lipca 2016 zatrudniona na stanowisku młodszego bibliotekarza, obecnie na stanowisku starszego bibliotekarza.

mgr inż. Mateusz Lepucki

Kontakt: mateusz.lepucki@uj.edu.pl

Absolwent ochrony środowiska i porównawczych studiów cywilizacji. W lutym 2016 roku rozpoczął pracę przy tworzeniu elektronicznego katalogu zbiorów Biblioteki IHS UJ. Od stycznia 2018 zatrudniony na stanowisku bibliotekarza, obecnie na stanowisku starszego bibliotekarza.

mgr Violetta Korsakova

Kontakt: violetta.korsakova@uj.edu.pl 

Absolwentka Instytutu Historii Sztuki oraz Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku zarządzanie kulturą i mediami. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce. Od września 2019 zatrudniona na stanowisku bibliotekarza.

mgr Olena Donets 

e-mail: olena.donets@uj.edu.pl

Absolwentka Charkowskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego im. H. S. Skoworody (1986) oraz Narodowej Akademii Architektury i Sztuki Ukrainy (1999). Członek Związku Artystów Ukrainy.

Pracownik naukowy Działu Sztuk Pięknych Biblioteki Narodowej Ukrainy im. W. I. Wernadskiego w Kijowie (1990-2022).

Biblioteka Instytutu

Godziny otwarcia

od poniedziałku do środy w godz. 10:00-17:00

od czwartku do piątku w godz. 8:30-15:30

sobota-niedziela nieczynne

Kontakt

biblioteka.ihs@uj.edu.pl

Kierownik: 12 663-18-45

Czytelnia: 12 663-18-46