Biblioteka im. Prof. Lecha Kalinowskiego

Kierownik

mgr Jacek Marek Radwan

Kontakt: jacek.m.radwan@uj.edu.pl

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego - Wydziału Prawa i Administracji w zakresie Administracji samorządowej oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Zarządzanie Jakością – Kształcenie Menedżerów Jakości.

Wykładowca akademicki, ekspert wiodący Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie jakości zastosowania Metody CAF, broker informacji. Od 27 lat pracuje w służbie bibliotecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor kilkunastu artykułów naukowych w dziedzinie zarządzania (zarządzania jakością zarządzania wiedzą, zarządzania informacją) w organizacjach publicznych (administracji publicznej, bibliotekach i muzeach).

Trener i konsultant w zakresie wdrażania i funkcjonowania projakościowych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 27 001, ISO 26 000, ISO 22 0000) oraz innych metod i narzędzi doskonalenia w organizacjach sektora publicznego i prywatnego. Specjalizuje się w wdrażaniu Modelu CAF (ang. The Common Assessment Framework), wykorzystując praktyczne doświadczenia zdobyte w kontaktach z organizacjami publicznymi w pracy naukowej i zawodowej.

Pracownicy

mgr Anna Baranowa

kontakt: anna.baran@uj.edu.pl

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw. W bibliotece IHS UJ jest zatrudniona od 1 marca 1999 roku. Pracuje również na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Posiada liczne publikacje rozproszone w czasopismach, katalogach wystaw i pracach zbiorowych oraz książkę Osobno i razem. Szkice o twórczości Tadeusza Kantora i Marii Stangret  (Kraków 2015). Stale współpracuje z redakcją „Nowej Dekady Krakowskiej”. Od roku 2003 kieruje Sekcją Sztuki Nowoczesnej przy Oddziale Krakowskim SHS. Jest członkinią Sekcji Polskiej AICA. W roku 2010 otrzymała Nagrodę Specjalną  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi na polu kultury. W roku 2014 została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi z okazji 80-lecia Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

mgr Agnieszka Chorabik

Kontakt: agnieszka.chorabik@uj.edu.pl

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Historycznego (w zakresie historii) oraz Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (zarządzanie informacją), a także Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (na kierunkach historia sztuki i ochrona dóbr kultury). W latach 2013-2015 Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego UJ.

Od lipca 2016 zatrudniona na stanowisku młodszego bibliotekarza. 

mgr inż. Mateusz Lepucki

Kontakt: mateusz.lepucki@uj.edu.pl

Absolwent ochrony środowiska i porównawczych studiów cywilizacji. W lutym 2016 roku rozpoczął pracę przy tworzeniu elektronicznego katalogu zbiorów Biblioteki IHS UJ. Od stycznia 2018 zatrudniony na stanowisku bibliotekarza.

Violetta Korsakova

Kontakt: violetta.korsakova@uj.edu.pl 

Absolwentka Instytutu Historii Sztuki oraz Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku zarządzanie kulturą i mediami. Obecnie kontynuuje studia z historii sztuki na poziomie magisterskim. Od września 2019 zatrudniona na stanowisku bibliotekarza.

 

Biblioteka Instytutu

Godziny otwarcia

W tygodniu: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00

 

Kontakt

biblioteka.ihs@uj.edu.pl

Kierownik: 12 663-18-45

Czytelnia: 12 663-18-46