Komisja dydaktyczna i jakości kształcenia

Skład komisji:

Dyrektor Instytutu: dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

Wicedyrektor ds. studenckich: dr Dobrosława Horzela 

Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia: dr Urszula Bęczkowska

Kierownicy Zakładów:

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Bizantyńskiej: dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

Zakład Historii Sztuki Nowożytnej: dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ

Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej: prof. dr hab. Andrzej Szczerski

Zakład Teorii Sztuki i ODK: prof. dr hab. Wojciech Bałus

przedstawiciel doktorantów: 

przedstawiciel studentów: