Komisja dydaktyczna i jakości kształcenia

Skład komisji:

Dyrektor Instytutu: dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

Wicedyrektor ds. studenckich: dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ 

Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia: dr Urszula Bęczkowska

Kierownicy Zakładów:

Zakład Historii Sztuki Bizantyńskiej: dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, prof. UJ

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej: dr hab. Marek Walczak, prof. UJ

Zakład Historii Sztuki Nowożytnej: prof. dr hab. Marcin Fabiański

Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej: prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz

Zakład Dziejów Myśli o Sztuce i Metodologii Historii Sztuki: prof. dr hab. Wojciech Bałus

Zakład Ochrony Dóbr Kultury: prof. dr hab. Piotr Krasny

przedstawiciel doktorantów: mgr Barbara Świadek

przedstawiciel studentów: