Interesariusze zewnętrzni współpracujący z Instytutem

Grono interesariuszy zewnętrznych:

dr hab. Józef Grabski Dyrektor IRSA (Międzynarodowego Instytutu Badań nad Sztuką)

Ewa Łączyńska-Widz Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie 

Marta Graczyńska  Pełnomocnik Dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu ds. Działań Edukacyjnych i Komunikacji Społecznej

Jerzy Różycki Prezes Zarządu iMEDIUS Agencja reklamowa

Marek Świca Dyrektor Muzeum Fotografii w Krakowie