Instytutowy zespół ds. jakości kształcenia

dr hab. Marek Walczak, prof. UJ, Dyrektor Instytutu

dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży, prof. UJ, Zastępca dyrektora ds. studenckich

dr Urszula Bęczkowska, przedstawiciel młodszych pracowników, Pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia

dr Agata Dworzak, przedstawiciel młodszych pracowników naukowych

Anna Radwan, pracownik sekretariatu ds. studenckich kierunku historia sztuki 

Edyta Zborowska-Kopacz, pracownik sekretariatu ds. studenckich kierunku odk