Nagroda im. prof. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki

Nagroda im. prof. Mariana Sokołowskiego została ustanowiona w 2013 roku przez Instytut Historii Sztuki UJ wraz z Instytutem Historii Sztuki i Kultury UP JP II, Collegium Artium (partner w latach 2013-2015) oraz krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w celu wyróżnienia najlepszej pracy magisterskiej z zakresu historii sztuki napisanej i obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim albo Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W 2017 roku do Kapituły konkursu weszłi także Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Fundacja Wspierania Kultury IRSA.

Do konkursu może zostać zgłoszona praca magisterska obroniona w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym jest przyznawana Nagroda.

Regulamin Nagrody oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać jako załączniki.

Patron Nagrody - prof. Marian Sokołowski założył w 1882 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszą katedrę historii sztuki na ziemiach polskich, stając się "ojcem" akademickiej historii sztuki w Polsce.

Wykształcił grono uczniów i kontynuatorów, inspiracją dla powstania obecnej nagrody za najlepszą pracę magisterską były nagrody za najlepsze prace studenckie przyznawane uczniom Sokołowskiego z funduszy Karola Lanckorońskiego, a także szczytna idea uczniów profesora wyrażona w ogłoszeniu w krakowskim „Czasie", by zamiast fundować wieniec na trumnę Sokołowskiego, powołać fundusz jego imienia wspierający młodych badaczy.

Zawsze dostępny dla uczniów, zawsze po ojcowsku życzliwy, troskliwy o wiedzę i o uczniów swoich przyszłość, pozostawił po sobie żal głęboki, pamięć najlepszą, niezatartą, mówił nad grobem Stanisław Turczyński, asystent w uniwersyteckim Gabinecie Historii Sztuki i autor biografii profesora.

O wielkim przywiązaniu uczniów świadczy również pomysł medalu zamówionego przez nich i wręczonego Sokołowskiemu niedługo przed śmiercią, którego treść również stanowiła inspirację do ustanowienia nagrody dla badaczy wchodzących właśnie w życie naukowe. 

Główny mecenas nagrody w 2014 roku

Głównym sponsorem nagrody w 2. edycji w 2014 roku była Fundacja Banku Zachodniego WBK

Laureaci Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego

» Za pracę obronioną w roku akad. 2012/2013

mgr Joanna Utzig za pracę Czternastowieczne witraże w kościele katedralnym p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku. Wybrane zagadnienia formy i treści, napisaną w IHS UJ pod kierunkiem dra hab. Marka Walczaka

Wręczenie Nagrody odbyło się 30 listopada 2013

 

» Za pracę obronioną w roku akad. 2013/2014

I NAGRODA
mgr Paulina Hyła za pracę Transfiguracje. Architektura współczesna wobec historycznej tkanki Starego Miasta Krakowa, napisaną w IHSiK UPJPII pod kierunkiem dr hab. Marty Leśniakowskiej, prof. UPJPII


II NAGRODA – równorzędnie:
mgr Martyna Nowicka za pracę Znikające muzeum. O materialności muzeum sztuki, napisaną w IHS UJ pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Szczerskiego

mgr Jan Cieślak (UJ) za pracę Architektura dźwięku, napisaną w IHS UJ pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Szczerskiego

Wręczenie Nagrody odbyło się 13 stycznia 2015

» Za pracę obronioną w roku akad. 2014/2015

mgr Adam Spodaryk za pracę Wykształcenie, zainteresowania i projekty architektoniczne magnaterii Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku, napisaną w UHS UJ pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Betleja.

» Za pracę obronioną w roku akad. 2015/2016

Pierwsza nagroda: mgr Barbara GrelaKrzyż tumski w katedrze we Włocławku, praca napisana w IHS UJ, pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka, recenzent dr. hab. Andrzej Betlej.

Wyróżnienia: 

  • mgr Izabella Sołtys, Obrazowanie Marii z Dzieciątkiemw sztuce małopolskiej 1. połowy XV wieku. Ikonografia wyobrażeń w typie Pięknych Madonn, praca napisana w IHS UJ, pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka, recenzent prof. dr hab. Piotr Krasny.
  • mgr Weronika Czwojdrak, Kościół św. Bartłomieja w Mogile. Dzieje budowy, remontów i konserwacji. Przyczynek do badań nad restauracją i konserwacją budowli drewnianych w Polsce, praca napisana w IHS UJ pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Krasnego, recenzent dr hab. Marek Walczak.

Nagroda specjalna ufundowana przez IRSA:
mgr Tanita Ciesielska, Alabastrowe reliefy Jana Michałowicza ze zbiorów Muzeum XX. Czartoryskich, praca napisana w IHS UJ pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Betleja, recenzent prof. dr hab. Piotr Krasny

» Za pracę obronioną w roku akad. 2016/2017

mgr Sonia Bała za pracę Gotyckie maswerki kościoła Mariackiego w Krakowie, napisaną w IHS UJ pod kierunkiem dra hab. Marka Walczaka.

Wyróżnienia otrzymali mgr Wojciech Sowała za pracę Skarbiec kolegiaty skalbmierskiej, napisaną w IHS UJ pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Betleja oraz mgr Klaudia Sułkowska-Palus za pracę Życie i twórczość malarza krakowskiego Kazimierza Mołodzińskiego, napisaną w IHSiK UPJPII pod kierunkiem dra hab. Kazimierza Kuczmana, prof. UPJPII.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Fundację wspierana kultury "IRSA" otrzymał mgr Mirosław Płonka za pracę "Finis theatri sacri?" Wpływ reform liturgicznych Soboru Trydenckiego i Soboru Watykańskiego II na parateatralne elementy kulturowego dziedzictwa Kościoła Katolickiego, napisaną w IHS UJ pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Krasnego.

» Za pracę obronioną w roku akad. 2017/2018

mgr Justyna Słowik, za pracę Analiza Apostolosu Oct. gr. 13 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, napisaną pod kierunkiem dr Piotra Łukasza Grotowskiego w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII.

Kapituła Nagrody przyznała także wyróżnienia: mgr Dominice Corze za pracę Problematyka działalności artystycznej Williama Pethera (1738-1821) na tle nowożytnej grafiki reprodukcyjnej w Anglii, napisaną pod kierunkiem dr hab. Kazimierza Kuczmana, prof. UPJPII w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII; mgr Oldze Kolber za pracę Gotycka mikroarchitektura w Małopolsce, napisaną pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz mgr Elżbiecie Musialik za pracę Gotyckie wyroby z kości słoniowej w zbiorach polskich, napisaną pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Fundację wspierania kultury "IRSA" otrzymał Piotr Józef Janowski za pracę Pałac królewski w Łobzowie w okresie nowożytnym. Architektura, funkcje dworskie i gospodarcze, napisaną pod kierunkiem dr hab. Kazimierza Kuczmana, prof. UPJPII, w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII.

» Za pracę obronioną w roku akad. 2018/2019

Mgr Jan Kozakowski za pracę Pałace i wille na przedmieściach Krakowa w XIX wieku. Powstawanie i funkcjonowanie na tle historycznym i problematyka ochrony w XXI wieku, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Krasnego w Instytucie Historii Sztuki UJ.

Kapituła przyznała także dwa wyróżnienia: mgr Joannie Kazubowskiej, za pracę Textilia picta. Znaczenie strojów i tkanin w twórczości portretowej Bartłomieja Strobla (1591 – ok. 1647), napisaną pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka, prof. UJ w Instytucie Historii Sztuki UJ oraz mgr Joannie Tochman za pracę Ustawienia rodzinne. Książka fotograficzna Frowst Joanny Piotrowskiej na tle fotografii rodzinnej w Polsce, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Bałusa w Instytucie Historii Sztuki UJ.

» Za pracę obronioną w roku akad. 2019/2020

Mgr Wiktoria Tombarkiewicz za pracę: Katolicka opowieść o narodzie – etnohistoria w przestrzeni sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa w Instytucie Historii Sztuki UJ.

Kapituła przyznała także dwa wyróżnienia: mgr Natalii Bukowskiej za pracę pt. „Icones et miracula sanctorum Poloniae” — ryciny Giacoma Laura i Marcina Baroniusza w świetle działalności wydawniczej w Rzymie około 1600 roku, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Marka Walczaka prof. UJ oraz mgr Gabrieli Gruszczak za pracę: Kościół św. Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach jako element dziedzictwa sakralnego Małopolski. Dzieje zabytku i problemy jego ochrony, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Krasnego.

Nagrodę specjalną, ufundowaną ze środków Fundacji Wspierania Kultury IRSA Kapituła przyznała mgr Oleksijowi Rudence za pracę: The Classical Reception, Royal Image and Strengthening the King‘s Power in Early Modern Poland (1520–1572), napisaną pod kierunkiem dr hab. Jakuba Niedźwiedzia prof. UJ na  Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

» Za pracę obronioną w roku akad. 2020/2021

Mgr Violetta Korsakova za pracę zatytułowaną: Metodologia historii sztuki w podręczniku Władysława Podlachy, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Wyróżnienie a jednocześnie Nagrodę Specjalną, ufundowaną ze środków Fundacji Wspierania Kultury IRSA otrzymał mgr Adam Szczepaniec za pracę zatytułowaną: Odbudowa zamku legnickiego po pożarze w roku 1711. Przyczynek do badań nad architekturą śląską w początku XVIII wieku, napisaną w Instytucie Historii Sztuki UJ pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotr Krasnego.