Mgr Aleksander Stankiewicz Mgr Aleksander Stankiewicz

Temat pracy: Krzysztof Bonadura Starszy - architekt XVII wieku

Zainteresowania badawczcze:

  • architektura  w Europie Środkowej (XVII-XVIIIw)
  • rzemiosło artystyczne
  • heraldyka rodzin szlacheckich w Rzeczpospolitej (XVI-XVIIIw)
  • stemmaty i emblematyka w książkach i drukach ulotnych