Mgr Maria Staniszewska Mgr Maria Staniszewska

Temat pracy: Sztuka starostwa i komitatu spiskiego w epoce nowożytnej oraz jej charakterystyka, odbiór i dyskusja o jej tożsamości w wiekach późniejszych

mail: maria.staniszewska@doctoral.uj.edu.pl, mke.staniszewska@gmail.com

Zainteresowania badawcze:

  • sztuka XVII i XVIII stulecia w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego Spisza
  • nowożytne pogranicze polsko-węgierskie w badaniach nad sztuką
  • literatura historyczno-artystyczna a problem nacjonalizmu
  • twórczość prowincjonalna, pojęcie „sztuki ludowej" w badaniach nad nowożytną działalnością artystyczną
  • barokizacja architektury sakralnej
  • tematyka animalistyczna w sztuce XIX i XX wieku

Spis publikacji/wystąpień