Mgr Elżbieta Musialik

Tytuł: Skrzyneczki złożone (coffrets composites) z kości słoniowej; z dziejów obrazowania tradycji rycerskiej i kultury dworskiej we Francji w XIV w.
 

mail: buenas.elas@gmail.com

Zainteresowania badawcze:

  • Średniowieczne rzemiosło artystyczne ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów z kości słoniowej
  • Gotycka rzeźba monumentalna i architektoniczna, przede wszystkim we Francji, Rzeszy i Anglii
  • Patronat artystyczny na dworach królewskich, możnowładczych i duchowieństwa w średniowieczu
  • Wpływ literatury pięknej na ikonografię średniowiecznych ivoirów
  •  
Publikacje:
 
1. Gotycka figurka z kości słoniowej w oprawie Biblii łacińskiej (MS. Czart.2387III) w kolekcji Muzeum Książąt Czartoryskich [w:] „Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie”, t. X, 2017, s. 9-32.

2. O dwóch rzeźbach Marii z Dzieciątkiem z kości słoniowej w zbiorach krakowskich. Przyczynek do działalności tzw. warsztatu dyptyku z Kremsmünster [w:] Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w 10-tą rocznicę śmierci, red. M. Jakubek-Raczkowska, J. Raczkowski, Toruń-Warszawa 2017, s. 215-233.