Mgr Justyna Łuczyńska-Bystrowska Mgr Justyna Łuczyńska-Bystrowska

Temat pracy: Dekoracja malarska neapolitańskiego brewiarza z lat ok. 1455-1476 w Bibliotece ks. Czartoryskich w Krakowie (Ms. czart. 1211)

mail: just.luczynska@gmail.com

Zainteresowania badawcze:

  • Gotyckie i renesansowe malarstwo książkowe, szczególnie w Polsce i Italii
  • Funkcja i ikonografia średniowiecznych przedstawień religijnych, przede wszystkim w kręgu klasztorów żeńskich
  • Rola kobiet w średniowiecznym mecenacie artystycznym