Mgr Elżbieta Kozdęba-Łojek

Temat pracy: Między nauką a sztuką. Ryciny kwiatowe Jeremiasza Falcka na tle rozwoju nowożytnych florilegiów przyrodniczych

e-mail: eljur@kr.onet.pl

Zainteresowania badawcze

  • nowożytne florilegium przyrodnicze;
  • sposoby dokumentacji nauk przyrodniczych w nowożytnej Europie;
  • nowożytne publikacje przyrodnicze (herbarium, traktat botaniczny, florilegium, animalium);
  • florilegia przyrodnicze w zbiorach polskich;
  • ryciny kwiatowe Jeremiasza Falcka;
  • ilustracja botaniczna XV – XVII wiek;
  • rola ilustracji w rozwoju nauk przyrodniczych 

Publikacje/wystapienia