Wręczenie Medalu Instytutu Historii Sztuki UJ, Graduacja Absolwentów, wręczenie Nagrody im. Mariana Sokołowskiego za najlepsza pracę magisterską

30 listopada w naszym Instytucie maiały miejsce aż trzy uroczystośći, a każda z nich nie miała wcześniej swojego precedensu. 

  1. Po raz pierwszy w historii Instytutu, zostało wręczone honorowe wyróżnienie - Medal Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rada Instytutu podjęła jednogłośnie decyzję o przyznaniu Medalu: 

Pani Profesor Klementynie Żurowskiej,

Panu Profesorowi Jerzemu Gadomskiemu

i Panu Profesorowi Adamowi Małkiewiczowie.

Podczas uroczystości Medal otrzymali Pani Profesor Żurowska i Pan Profesor Małkiewicz. Profesor Gadomski - ze względu na stan zdrowia - otrzyma go w najbliższym czasie.

  2. Następnie odbyła się po raz pierwszy w 130-letniej historii Instytutu Historii Sztuki UJ uroczystość Graduacji naszych Absolwentów! Oprócz alumnów wzięły w niej udział Władze Dziekańskie w osobach Dziekana prof. dra hab. Jana Święcha oraz Prodziekanów dr hab. Małgorzaty Smorąg-Różyckiej i prof. dr hab. Stanisława Sroki, Dyrekcja Instytutu, Promotorzy, Wykładowcy oraz zaproszeni Goście. 

Mamy na dzieję, że to podniosłe wydarzenie na trwałe wpisze się w tradycję Instytutu.

   3. Na zakończenie uroczstości po raz pierwszy wręczono Nagrodę im. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii sztuki obronioną na uczelniach krakowskich w roku akademickim 2012/2013.

Kapituła Nagrody w składzie: Joanna Wolańska (wicedyrektor Collegium Artium), Joanna Daranowska-Łukaszewska (Prezes oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki), Kazimierz Kuczman (dyrektor Instytutu Historii Sztuki i Kultury UP JP2) oraz Teresa Rodzińska-Chorąży (wicedyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ), na posiedzeniu w dniu 27 listopada b.r. postanowiła przyznać to wyróżnienie Pani mgr Joannie Utzig (IHS UJ) za pracę Czternastowieczne witraże w kościele katedralnym p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku. Wybrane zagadnienia formy i treści, napisaną pod kierunkiem dra hab. Marka Walczaka.

1 /image/image_gallery?uuid=86b33f1f-3305-4519-ad63-c54cf89b883f&groupId=12925174 2450 3034 Michał Kurzej 2 8
2 /image/image_gallery?uuid=bad7491e-a9ae-4faf-923a-65aa8cf8f49a&groupId=12925174 9167 4792 Michał Kurzej 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=7cc05b5f-c2df-417a-bc3d-de676aa44818&groupId=12925174 0 0 Michał Kurzej 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=41e88165-8ee8-4613-bdd3-53557a48614a&groupId=12925174 0 0 Michał Kurzej 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=e3211dd3-4ff8-44ba-b049-33399ff1dbd4&groupId=12925174 0 0 Michał Kurzej 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=ae5f269c-86bb-4b00-b726-bb9a33a61e65&groupId=12925174 0 0 Michał Kurzej 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=b501aa25-fbad-4bd1-b139-88538c774118&groupId=12925174 0 0 Michał Kurzej 8 6
1 /image/image_gallery?uuid=e0a38226-4833-4e00-84bd-5f1f15e71491&groupId=12925174 960 636 Agata Zuzanna Jabłońska 2 31
2 /image/image_gallery?uuid=315598fb-b40d-464f-8ae2-9eaac191c74d&groupId=12925174 636 960 Agata Zuzanna Jabłońska 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=b2b46d08-027b-4a2b-8910-6919f14df0d7&groupId=12925174 636 960 Agata Zuzanna Jabłońska 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=3b79c40e-0090-4e52-946a-5e318b722338&groupId=12925174 636 960 Agata Zuzanna Jabłońska 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=a4adb70d-9adc-4067-88fc-fc97c6544cab&groupId=12925174 636 960 Agata Zuzanna Jabłońska 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=c427fadf-b614-4ef0-b4cc-97c150df6c56&groupId=12925174 636 960 Agata Zuzanna Jabłońska 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=bbbccf7d-ddfe-4b37-abed-8ce3b6334733&groupId=12925174 960 636 Agata Zuzanna Jabłońska 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=987f559d-db37-43e3-84b7-dd732b9bb346&groupId=12925174 636 960 Agata Zuzanna Jabłońska 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=b30c0545-76f5-499c-9a00-33ff793b6a65&groupId=12925174 636 960 Agata Zuzanna Jabłońska 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=ff7351ea-18f6-4858-96d8-f5fb6cb4b539&groupId=12925174 636 960 Agata Zuzanna Jabłońska 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=0df14d0c-298b-488d-ba8b-d6114a04278b&groupId=12925174 636 960 Agata Zuzanna Jabłońska 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=206f202f-98a1-439c-bad2-7049bdf7f64b&groupId=12925174 636 960 Agata Zuzanna Jabłońska 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=69568887-6b31-41b9-8125-a636b284d199&groupId=12925174 960 636 Agata Zuzanna Jabłońska 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=92d7e91b-d21f-466e-90e6-d33b44bc128e&groupId=12925174 960 636 Agata Zuzanna Jabłońska 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=3d617fc1-9034-4bc7-a554-3878a9f77888&groupId=12925174 636 960 Agata Zuzanna Jabłońska 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=ee641dd1-0c80-4cce-8885-58bfb3aaee04&groupId=12925174 636 960 Agata Zuzanna Jabłońska 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=c4e8361f-aff6-4d65-a355-7b77e40d181a&groupId=12925174 636 960 Agata Zuzanna Jabłońska 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=228b33ed-32eb-4c8a-8c0c-f73ebb956920&groupId=12925174 960 636 Agata Zuzanna Jabłońska 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=d1ae986a-fa0c-4efc-922e-21bb0992bc0a&groupId=12925174 960 636 Agata Zuzanna Jabłońska 20 18
20 /image/image_gallery?uuid=728771a0-35ee-454a-93dd-db8d5b48b10a&groupId=12925174 636 960 Agata Zuzanna Jabłońska 21 19
21 /image/image_gallery?uuid=f7776da4-1a4e-4109-bb96-619c0677d6ec&groupId=12925174 960 636 Agata Zuzanna Jabłońska 22 20
22 /image/image_gallery?uuid=dd19171c-d967-4bf4-a1d2-06acf6098e85&groupId=12925174 960 636 Agata Zuzanna Jabłońska 23 21
23 /image/image_gallery?uuid=343022a1-1350-4785-9094-c90658540441&groupId=12925174 960 636 Agata Zuzanna Jabłońska 24 22
24 /image/image_gallery?uuid=121d1c79-e8d3-43a4-8e0c-e4ec32a31b07&groupId=12925174 960 636 Agata Zuzanna Jabłońska 25 23
25 /image/image_gallery?uuid=b22e5fdd-1768-4065-a709-76aca78b1e52&groupId=12925174 636 960 Agata Zuzanna Jabłońska 26 24
26 /image/image_gallery?uuid=386e4c62-3ef7-469e-8b24-39cc0bf7ba6f&groupId=12925174 636 960 Agata Zuzanna Jabłońska 27 25
27 /image/image_gallery?uuid=b5f51538-b0a7-494a-9097-3ed43423028d&groupId=12925174 636 960 Agata Zuzanna Jabłońska 28 26
28 /image/image_gallery?uuid=4e3b5033-aa08-4be8-9279-64a83bcc84ce&groupId=12925174 960 636 Agata Zuzanna Jabłońska 29 27
29 /image/image_gallery?uuid=b8514fd3-7e1e-48df-a1c0-3512aa332e59&groupId=12925174 636 960 Agata Zuzanna Jabłońska 30 28
30 /image/image_gallery?uuid=52f91ad2-f5d5-44ce-9d2d-d46721141e87&groupId=12925174 960 636 Agata Zuzanna Jabłońska 31 29