Urodziny prof. Mariana Sokołowskiego

13 stycznia 2015 roku, w rocznicę urodzin prof. Mariana Sokołowskiego "ojca załozyciela" akademickiej hostorii sztuki w Polsce i twórcy naszego Instytutu odbyła sie uroczystość wręczenia Nargody im. prof. M. Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki obronioną na uczelni krakowskiej w 2013 roku.

Tegoroczną laureatką została mgr Paulina Hyła za pracę Transfiguracje. Architektura współczesna wobec historycznej tkanki Starego Miasta Krakowa, napisaną w IHSiK UPJPII pod kierunkiem dr hab. Marty Leśniakowskiej, prof. UPJPII


Kapituła Nagrody przyznała także równiżędną II Nagrodę:
mgr Martynie Nowickiej za pracę Znikające muzeum. O materialności muzeum sztuki, napisaną w IHS UJ pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Szczerskiego oraz mgr Janowi Cieślakowi za pracę Architektura dźwięku, napisaną w IHS UJ również pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Szczerskiego

O Nagrodzie im. pfor. Mariana Sokołowskiego można przeczytać na osobnej stronie

Uroczystość była połączona z promocją książki dr Magdaleny Kunińskiej Historia sztuki Mariana Sokołowskiego, wydanej przez jako XL tom w ramach serii wydawniczej Instytutu "ARS VETUS et NOVA" pod red. prof. dr hab. Wojciecha Bałusa
 

1 /image/image_gallery?uuid=df47fb67-adb8-4b30-911c-25917cc78662&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 2 52
2 /image/image_gallery?uuid=27465e4b-bf92-42d1-b42f-b5dc5e5b712f&groupId=12925174 447 675 Agata Zuzanna Jabłońska 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=430d7d52-6947-47ab-b144-edba01e5ac94&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=677a0d38-a470-476b-9f0d-f2be4d2d77d5&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=0c3b4faf-0c09-4883-989f-235ee7971c83&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=64e38014-ab2e-419a-8b65-c9eff202b076&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=c58ea14c-78e9-4ca7-a456-724e67bf5b88&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=6b3dcebf-7f1f-4e3f-8792-095689d0659d&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=33f2019b-d959-470e-8849-3214bfa6f6c8&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=183ac3c4-2f6a-4f19-9eac-59eb83b89327&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=403d16f8-0e19-4d9b-8a33-8c4f222ae602&groupId=12925174 447 675 Agata Zuzanna Jabłońska 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=4638edb9-a442-42c1-8191-aaefaa38c85d&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=bc78d6fc-8231-4a93-a5ac-7a83b97b37d8&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=9898538e-49ec-4f18-8348-8a627661eb33&groupId=12925174 447 675 Agata Zuzanna Jabłońska 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=5b5f16c4-77c6-4380-b1fd-8bd4366bc10a&groupId=12925174 447 675 Agata Zuzanna Jabłońska 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=20c57e85-7c94-4e5b-9fd6-7a6730cc534e&groupId=12925174 894 1350 Agata Zuzanna Jabłońska 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=79ba90e2-bbe6-4438-bfb5-eb6f56eab9ab&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=7d30288f-5935-4870-9a3d-ede003ac0389&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=be470825-13a4-4f52-ae82-cb7ee6a4283a&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 20 18
20 /image/image_gallery?uuid=bf28b544-a3c5-4189-92de-2784df504d5f&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 21 19
21 /image/image_gallery?uuid=a8a08e49-4f6d-49da-841c-e5b3fed55dff&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 22 20
22 /image/image_gallery?uuid=37e77e60-817c-486f-91ee-85f6f1ca76be&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 23 21
23 /image/image_gallery?uuid=670165a2-620f-48e3-9b3a-32355376f7da&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 24 22
24 /image/image_gallery?uuid=a0d12086-4cfe-4d9d-ba6a-d6e2ed930306&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 25 23
25 /image/image_gallery?uuid=f767aff7-babd-4f0b-b582-291c9a445574&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 26 24
26 /image/image_gallery?uuid=23cb4016-3239-427d-8ed1-0a3abe3694f8&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 27 25
27 /image/image_gallery?uuid=23810816-2736-4512-962b-e0b61524cb2c&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 28 26
28 /image/image_gallery?uuid=c879e4e3-55fe-415e-a907-9d29f2b10770&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 29 27
29 /image/image_gallery?uuid=ab543be8-3042-4c41-8ca6-4eba40f5cbe6&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 30 28
30 /image/image_gallery?uuid=b8eb203a-89d8-44c6-be8e-c89e5186f2e1&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 31 29
31 /image/image_gallery?uuid=e954ab05-9034-4f61-8b8b-301b98c7a1cb&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 32 30
32 /image/image_gallery?uuid=739879f8-65e5-4cf6-9713-e91652270c7c&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 33 31
33 /image/image_gallery?uuid=7fb38d54-1713-46be-bf1f-5ad35973accc&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 34 32
34 /image/image_gallery?uuid=7e06911a-8ae0-4f86-8962-28f4c4aa4ce8&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 35 33
35 /image/image_gallery?uuid=0189fe49-1fe3-40d8-8eb5-99006b687e0d&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 36 34
36 /image/image_gallery?uuid=06a4bdbb-5f28-4a47-84f6-52d023653476&groupId=12925174 447 675 Agata Zuzanna Jabłońska 37 35
37 /image/image_gallery?uuid=c589d3ec-3189-4125-acb0-f4f31bd7d9a9&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 38 36
38 /image/image_gallery?uuid=bf8cdc8c-8cf9-4a59-9a89-45c00b219571&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 39 37
39 /image/image_gallery?uuid=09059759-ae1b-4ab0-8992-7b06319a54c5&groupId=12925174 447 675 Agata Zuzanna Jabłońska 40 38
40 /image/image_gallery?uuid=4a0a17c7-a17b-44f4-a786-5ec325f2da2e&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 41 39
41 /image/image_gallery?uuid=f475fa4b-f487-4cf8-af36-7798e2ad6b7c&groupId=12925174 447 675 Agata Zuzanna Jabłońska 42 40
42 /image/image_gallery?uuid=ff19f3b4-1cde-494e-99d6-988543fa7daf&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 43 41
43 /image/image_gallery?uuid=7222d410-727d-4437-944b-5c59383a95fe&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 44 42
44 /image/image_gallery?uuid=160a1f6b-63e4-4615-8ead-ece96663ba70&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 45 43
45 /image/image_gallery?uuid=6bf85aa7-67f5-4adf-95d1-53b7c5106a64&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 46 44
46 /image/image_gallery?uuid=83d6d244-6819-407e-b2b4-c2e086a59a62&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 47 45
47 /image/image_gallery?uuid=9dae0ce7-e592-4999-b400-7069e266665b&groupId=12925174 675 447 Agata Zuzanna Jabłońska 48 46
48 /image/image_gallery?uuid=eac11095-ccb9-47d4-8fde-9bc227ef3b60&groupId=12925174 675 427 Agata Zuzanna Jabłońska 49 47
49 /image/image_gallery?uuid=d74efe7e-083c-4f56-ab5f-cc5aec9dcfb8&groupId=12925174 675 427 Agata Zuzanna Jabłońska 50 48
50 /image/image_gallery?uuid=f1d370fe-ce31-4a62-9af4-6747243b94f8&groupId=12925174 675 427 Agata Zuzanna Jabłońska 51 49
51 /image/image_gallery?uuid=44825a2c-2532-4959-b511-a09687eb7db7&groupId=12925174 447 675 Agata Zuzanna Jabłońska 52 50