Wykład dra Gabriela Ramina Schora

Wykład „Dame mit dem Hermelin". Zwischen Transzendentalmalerei und Heterologie – Leonardo da Vincis erweitertes Porträt der Cecilia Gallerani, wygłoszony przez dra Gabriela Ramina Schora z Uniwersytetu w Linzu, odbył się 12 marca 2015 w naszym Instytucie.

Wśród historyków sztuki panuje powszechna zgoda, że wielkie alegorie oraz refleksja na temat malarstwa podejmowana w jego własnym medium pojawiają się w sztuce dopiero w wieku XVII, a szczególnie w obrazach takich jak Las Meninas Diego Velázqueza czy Sztuka malarska Jana Vermeera. Podczas wykładu we wnikliwym dialogu z najnowszym stanem badań, a także w świetle Traktatu o malarstwie Leonarda da Vinci, zaprezentowana zostanie nowa interpretacja Damy z gronostajem. Wykład stanie się próbą dowiedzenia, że w gatunkowej konwencji portretu oraz w konflikcie pomiędzy patrzeniem i dotykaniem, optycznym i haptycznym, okiem i ręką, dochodzi do mariażu obu zmysłów i narodzin tego, co w ich stopieniu jawi się jako właściwy logos malarstwa.

Gabriel Ramin Schor (ur. 1967) – historyk i filozof sztuki. Studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim filozofię, teologię chrześcijańską, historię sztuki oraz socjologię. Od 1995 roku współpracownik „Neue Zürcher Zeitung". Jego teksty ukazywały się w „Texte zur Kunst", „Tate" oraz „Tumult". Specjalizuje się przede wszystkim w sztuce po roku 1800. Publikował na temat europejskiej i amerykańskiej moderny oraz sztuki po modernizmie. Wykładał na Universität für angewandte Kunst w Wiedniu, Kunstuniversität Linz, a obecnie pracuje na Katholisch-Theologischen Privatuniversität również w Linzu. Jego aktualnym przedmiotem badań jest sztuka włoskiego renesansu, szczególnie Leonarda da Vinci i Andrea Mantegni. Zajmuje się także teorią filmu oraz filozofią polityki. Współredaktor książki Vorboten der Barbarei. Zum Massaker von Utøya

1 /image/image_gallery?uuid=86b33f1f-3305-4519-ad63-c54cf89b883f&groupId=12925174 2450 3034 2 14
2 /image/image_gallery?uuid=8895235c-9a4a-4c89-bb65-3a24e3e60719&groupId=12925174 0 0 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=70854e0a-656c-4901-b96a-e3d218c6c1c3&groupId=12925174 668 150 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=7c130043-95e8-45d9-bd9b-b5e57908e723&groupId=12925174 0 0 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=7cc05b5f-c2df-417a-bc3d-de676aa44818&groupId=12925174 0 0 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=8494d20b-f467-44d8-aea3-4221b4278ec3&groupId=12925174 450 405 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=362c3f1d-fadf-4270-bb35-0214f2f670ea&groupId=12925174 1761 772 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=073291a4-a7a8-47b7-9ef5-5ff9bcbd492e&groupId=12925174 1867 795 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=40aaa56b-a9cd-47dd-a029-4d71926e801d&groupId=12925174 960 250 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=b1af6d97-3562-442b-92e9-b4b91a1af043&groupId=12925174 1820 784 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=41e88165-8ee8-4613-bdd3-53557a48614a&groupId=12925174 0 0 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=ae5f269c-86bb-4b00-b726-bb9a33a61e65&groupId=12925174 0 0 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=b501aa25-fbad-4bd1-b139-88538c774118&groupId=12925174 0 0 14 12