Wykład dra Gabriela Ramina Schora

Wykład „Dame mit dem Hermelin". Zwischen Transzendentalmalerei und Heterologie – Leonardo da Vincis erweitertes Porträt der Cecilia Gallerani, wygłoszony przez dra Gabriela Ramina Schora z Uniwersytetu w Linzu, odbył się 12 marca 2015 w naszym Instytucie.

Wśród historyków sztuki panuje powszechna zgoda, że wielkie alegorie oraz refleksja na temat malarstwa podejmowana w jego własnym medium pojawiają się w sztuce dopiero w wieku XVII, a szczególnie w obrazach takich jak Las Meninas Diego Velázqueza czy Sztuka malarska Jana Vermeera. Podczas wykładu we wnikliwym dialogu z najnowszym stanem badań, a także w świetle Traktatu o malarstwie Leonarda da Vinci, zaprezentowana zostanie nowa interpretacja Damy z gronostajem. Wykład stanie się próbą dowiedzenia, że w gatunkowej konwencji portretu oraz w konflikcie pomiędzy patrzeniem i dotykaniem, optycznym i haptycznym, okiem i ręką, dochodzi do mariażu obu zmysłów i narodzin tego, co w ich stopieniu jawi się jako właściwy logos malarstwa.

Gabriel Ramin Schor (ur. 1967) – historyk i filozof sztuki. Studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim filozofię, teologię chrześcijańską, historię sztuki oraz socjologię. Od 1995 roku współpracownik „Neue Zürcher Zeitung". Jego teksty ukazywały się w „Texte zur Kunst", „Tate" oraz „Tumult". Specjalizuje się przede wszystkim w sztuce po roku 1800. Publikował na temat europejskiej i amerykańskiej moderny oraz sztuki po modernizmie. Wykładał na Universität für angewandte Kunst w Wiedniu, Kunstuniversität Linz, a obecnie pracuje na Katholisch-Theologischen Privatuniversität również w Linzu. Jego aktualnym przedmiotem badań jest sztuka włoskiego renesansu, szczególnie Leonarda da Vinci i Andrea Mantegni. Zajmuje się także teorią filmu oraz filozofią polityki. Współredaktor książki Vorboten der Barbarei. Zum Massaker von Utøya

1 /image/image_gallery?uuid=fd28cbb1-e3e6-412b-82b5-120edf03a11e&groupId=12925174 0 0 2 9
2 /image/image_gallery?uuid=8895235c-9a4a-4c89-bb65-3a24e3e60719&groupId=12925174 0 0 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=662c7ae6-57f7-4fb3-bd9e-a4fe92aa24a2&groupId=12925174 0 0 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=40aaa56b-a9cd-47dd-a029-4d71926e801d&groupId=12925174 960 250 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=36750265-2fa6-41f9-8634-6f3d96c28010&groupId=12925174 1654 2339 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=75cc6e07-1ef5-4eee-aa7b-92b0e58f72c2&groupId=12925174 0 0 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=f650fd99-a937-4592-81d8-33a2eabde666&groupId=12925174 0 0 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=b501aa25-fbad-4bd1-b139-88538c774118&groupId=12925174 0 0 9 7