Wykład dra Gabriela Ramina Schora

Wykład „Dame mit dem Hermelin". Zwischen Transzendentalmalerei und Heterologie – Leonardo da Vincis erweitertes Porträt der Cecilia Gallerani, wygłoszony przez dra Gabriela Ramina Schora z Uniwersytetu w Linzu, odbył się 12 marca 2015 w naszym Instytucie.

Wśród historyków sztuki panuje powszechna zgoda, że wielkie alegorie oraz refleksja na temat malarstwa podejmowana w jego własnym medium pojawiają się w sztuce dopiero w wieku XVII, a szczególnie w obrazach takich jak Las Meninas Diego Velázqueza czy Sztuka malarska Jana Vermeera. Podczas wykładu we wnikliwym dialogu z najnowszym stanem badań, a także w świetle Traktatu o malarstwie Leonarda da Vinci, zaprezentowana zostanie nowa interpretacja Damy z gronostajem. Wykład stanie się próbą dowiedzenia, że w gatunkowej konwencji portretu oraz w konflikcie pomiędzy patrzeniem i dotykaniem, optycznym i haptycznym, okiem i ręką, dochodzi do mariażu obu zmysłów i narodzin tego, co w ich stopieniu jawi się jako właściwy logos malarstwa.

Gabriel Ramin Schor (ur. 1967) – historyk i filozof sztuki. Studiował na Uniwersytecie Wiedeńskim filozofię, teologię chrześcijańską, historię sztuki oraz socjologię. Od 1995 roku współpracownik „Neue Zürcher Zeitung". Jego teksty ukazywały się w „Texte zur Kunst", „Tate" oraz „Tumult". Specjalizuje się przede wszystkim w sztuce po roku 1800. Publikował na temat europejskiej i amerykańskiej moderny oraz sztuki po modernizmie. Wykładał na Universität für angewandte Kunst w Wiedniu, Kunstuniversität Linz, a obecnie pracuje na Katholisch-Theologischen Privatuniversität również w Linzu. Jego aktualnym przedmiotem badań jest sztuka włoskiego renesansu, szczególnie Leonarda da Vinci i Andrea Mantegni. Zajmuje się także teorią filmu oraz filozofią polityki. Współredaktor książki Vorboten der Barbarei. Zum Massaker von Utøya

1 /image/image_gallery?uuid=86b33f1f-3305-4519-ad63-c54cf89b883f&groupId=12925174 2450 3034 2 8
2 /image/image_gallery?uuid=bad7491e-a9ae-4faf-923a-65aa8cf8f49a&groupId=12925174 9167 4792 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=7cc05b5f-c2df-417a-bc3d-de676aa44818&groupId=12925174 0 0 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=41e88165-8ee8-4613-bdd3-53557a48614a&groupId=12925174 0 0 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=e3211dd3-4ff8-44ba-b049-33399ff1dbd4&groupId=12925174 0 0 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=ae5f269c-86bb-4b00-b726-bb9a33a61e65&groupId=12925174 0 0 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=b501aa25-fbad-4bd1-b139-88538c774118&groupId=12925174 0 0 8 6