Jubileusz 130-lecia Instytutu

W 2012 roku Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego obchodził jubileusz 130-lecia swojego istnienia. Rada Naukowa i Dyrekcja postanowiły uczcić tę rocznicę uroczystością, która pozwoliłaby studentom obu naszych kierunków, czyli Historii Sztuki i Ochrony Dóbr Kultury, w pełni docenić tradycję Instytutu, jak również zapoznać się z dokonaniami ostatnich lat. Święto Instytutu odbyło się 12 grudnia 2012 o godz. 18.30, a główną jego częścią była inauguracja dużej sali wykładowej (nr 39) w Collegium Iuridicum, jako auli imienia Karola i Karoliny Lanckorońskich. Fakt ten został upamiętniony kamienną tablicą wmurowaną przed wejściem oraz zawieszeniem na jej ścianach portretów Patronów oraz Profesorów Instytutu. Uroczysty wieczór uświetnili licznie przybyli goście, pośród których znaleźli się przede wszystkim Jego Magnificencja Rektor UJ prof. dr hab. Wojciech Nowak, Prorektor prof. dr hab. Andrzej Mania, Dziekani i Prodziekani Wydziału Historycznego: prof. dr hab. Andrzej Banach, prof. dr hab. Jan Święch, dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka, dr hab. Stanisław Sroka, przedstawiciele Wydziału Prawa – Katedry Postępowania Cywilnego (która dzieli z Instytutem Historii Sztuki pomieszczenia w Collegium Iuridicum), władze Polskiej Akademii Umiejętności w osobie Sekretarza Generalnego prof. dra hab. Jerzego Wyrozumskiego, przedstawiciele Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II, Akademii Sztuk Pięknych, Dyrekcja Zamku Królewskiego na Wawelu, władze konserwatorskie, członkowie Stowarzyszenia Historyków Sztuki, a także wielu innych przedstawicieli świata nauki i kultury oraz duże grono studentów, których obecność na uroczystości szczególnie cieszyła władze Instytutu.

W krótkich wystąpieniach i prezentacjach Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu prof. dr hab. Wojciech Bałus oraz Dyrektor Instytutu Historii Sztuki dr hab. Andrzej Betlej przedstawili dorobek Instytutu i dokonania pracowników w ostatnich latach. Po zaprezentowaniu dorobku IHS głos zabrał Jego Magnificencja Rektor UJ prof. dr hab. Wojciech Nowak, który podkreślił wagę działań Instytutu w kontekście kulturowego i artystycznego znaczenia Krakowa. Inaugurując działania dydaktyczne w sali pod nowym patronatem, JM Rektor poświęcił swą uwagę osobie prof. dr hab. Karoliny Lanckorońskiej, której wsparciem i wszechstronną opieką Uniwersytet Jagielloński, a szczególnie Instytut Historii Sztuki, cieszyły się przez wiele lat, w najcięższym okresie swego funkcjonowania, aż do Jej śmierci w roku 2002. W dalszej części uroczystości Goście mieli okazję wysłuchania recitalu fortepianowego w wykonaniu znakomitego, młodego pianisty Witolda Wilczka, który zaprezentował utwory Fryderyka Chopina i Henrique Granadosa. Po występie nagrodzonym szczerymi oklaskami rozpoczęło się zwiedzanie Instytutu, w którego pomieszczeniach były prezentowane publikacje i dzieła sztuki związane z działalnością pracowników i studentów. W czytelni Biblioteki zostały wyłożone wydawnictwa Instytutu, w Fototece odbył się pokaz najstarszych fotografii z jej bogatego zbioru archiwalnego, zaś w hallu na II piętrze oraz w nowej sali seminaryjnej nr 43 eksponowano dzieła sztuki inwentaryzowane pod opieką pracowników przez studentów w toku praktyk inwentaryzacyjnych. Były to XVIII-wieczne projekty architektoniczne ze zbiorów Archiwum Prowincji Małopolskiej Towarzystwa Jezusowego, szaty liturgiczne fundacji Sobieskich, pochodzące z kościoła dominikańskiego w Żółkwi, znajdujące się obecnie w klasztorze OO. Dominikanów oraz dwie drewniane rzeźby – własność Opactwa Benedyktynów w Tyńcu – Archanioł Michał (z XV wieku.) oraz figura Chrystusa, kopia rzeźby Zbawiciela dłuta Tilmana Riemenschneidera (I poł. XVI w.?). Oprócz tego przybyli Goście mieli okazję zakupić książki na stoiskach wydawnictw Universitas, Societas Vistulana oraz Dodo Editor. Ważnym punktem programu było również zwiedzanie nowo urządzonej Pracowni Projektów Badawczych, w pomieszczeniach dawnej, zlikwidowanej pracowni fotograficznej.

Spotkanie jubileuszowe zakończyło się wykonaniem pamiątkowych, grupowych zdjęć pracowników i studentów, które zawisły już na ścianach Instytutu. Dyrekcja IHS pragnie jeszcze raz podziękować nie tylko Szanownym Gościom za obecność na uroczystości, ale także tym wszystkim, którzy przyczynili się do jej uświetnienia poprzez współpracę organizacyjną i techniczną. Szczególne podziękowania kierujemy również do Kół Naukowych obu kierunków oraz wszystkich studentów zaangażowanych w pomoc przy przygotowywaniu święta naszego Instytutu.

Andrzej Betlej 

Teresa Rodzińska-Chorąży

1 /image/image_gallery?uuid=bd4021a5-bdb9-4295-baab-5c913e9062cb&groupId=12925174 1115 738 Agata Zuzanna Jabłońska 2 34
2 /image/image_gallery?uuid=14036110-065c-4478-8143-216428f236ed&groupId=12925174 1258 833 Agata Zuzanna Jabłońska 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=61a5d483-6b5c-4b5f-a4e5-e3031ca78637&groupId=12925174 1226 812 Agata Zuzanna Jabłońska 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=4764fad1-de77-4700-9a97-22845d4fce81&groupId=12925174 979 1478 Agata Zuzanna Jabłońska 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=87d7be5c-5cf0-428e-be8c-4ea6831e48bc&groupId=12925174 842 1272 Agata Zuzanna Jabłońska 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=5b904c16-8a99-4ec7-acb3-de26cb1c3806&groupId=12925174 953 1438 Agata Zuzanna Jabłońska 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=a902ef8c-e07b-4d2e-9df7-5941649f7dfb&groupId=12925174 979 1478 Agata Zuzanna Jabłońska 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=9f6870aa-65ce-4038-b871-4dd064646d80&groupId=12925174 1260 834 Agata Zuzanna Jabłońska 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=b9f4f829-7bb7-44b6-abc0-040e411cfc9c&groupId=12925174 1298 860 Agata Zuzanna Jabłońska 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=08d13ac3-aeef-40ba-8a05-e3539ccbe2eb&groupId=12925174 1478 979 Agata Zuzanna Jabłońska 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=1034ccd9-d8ff-46fd-b42a-e30b70dbe0d5&groupId=12925174 1289 854 Agata Zuzanna Jabłońska 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=847dd492-8762-4132-9a3a-fc53ffbec8e5&groupId=12925174 1379 914 Agata Zuzanna Jabłońska 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=4b888db0-438c-4125-86d8-b5781db2f04e&groupId=12925174 1307 866 Agata Zuzanna Jabłońska 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=89342a68-701e-4f62-944f-863b3f3fe0f4&groupId=12925174 1398 926 Agata Zuzanna Jabłońska 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=fb7221ac-78a5-4158-9413-1060edd02525&groupId=12925174 912 1376 Agata Zuzanna Jabłońska 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=efa39d5f-b26b-441d-bd3a-a09528fc39b0&groupId=12925174 1170 775 Agata Zuzanna Jabłońska 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=19b55b96-5d6b-4219-bfb2-0fbee0325f10&groupId=12925174 1149 761 Agata Zuzanna Jabłońska 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=ee939254-7370-406f-b5fb-2f32ccf87d1d&groupId=12925174 1241 822 Agata Zuzanna Jabłońska 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=fe32ed25-6e6d-4a32-8656-740aeaad2029&groupId=12925174 1436 951 Agata Zuzanna Jabłońska 20 18
20 /image/image_gallery?uuid=028b1eea-e08f-46b8-aaeb-7998070bf205&groupId=12925174 808 1220 Agata Zuzanna Jabłońska 21 19
21 /image/image_gallery?uuid=b80a1674-9691-4d7b-90cb-d1b641ec0cca&groupId=12925174 1467 972 Agata Zuzanna Jabłońska 22 20
22 /image/image_gallery?uuid=74fe542f-f4b7-4c00-b213-2251d9ab041e&groupId=12925174 643 971 Agata Zuzanna Jabłońska 23 21
23 /image/image_gallery?uuid=7bb3b23b-c9c7-4d4c-b3c2-536077e10070&groupId=12925174 1454 963 Agata Zuzanna Jabłońska 24 22
24 /image/image_gallery?uuid=b3e2ed51-1fac-4a27-8f41-47efa71ff18a&groupId=12925174 1273 843 Agata Zuzanna Jabłońska 25 23
25 /image/image_gallery?uuid=7b5ba23e-bee8-4e5e-ae40-87067b7a47f4&groupId=12925174 1438 953 Agata Zuzanna Jabłońska 26 24
26 /image/image_gallery?uuid=881b0f26-d6da-436a-8ef3-1f92bc0447cd&groupId=12925174 917 1384 Agata Zuzanna Jabłońska 27 25
27 /image/image_gallery?uuid=f9e4f609-4183-4c83-9dde-ab0816114f64&groupId=12925174 1364 904 Agata Zuzanna Jabłońska 28 26
28 /image/image_gallery?uuid=ddc3ef23-aa40-4ffb-8053-91b9c2a2251d&groupId=12925174 1110 735 Agata Zuzanna Jabłońska 29 27
29 /image/image_gallery?uuid=cbc8d6c7-a0df-4b1f-84fa-ec88474fb46b&groupId=12925174 958 1447 Agata Zuzanna Jabłońska 30 28
30 /image/image_gallery?uuid=14f21e78-9475-498c-ac7b-dcfec2a1be6b&groupId=12925174 979 1478 Agata Zuzanna Jabłońska 31 29
31 /image/image_gallery?uuid=2e80a55c-bc0a-428b-862e-a2eed8e6c935&groupId=12925174 507 765 Agata Zuzanna Jabłońska 32 30
32 /image/image_gallery?uuid=715c7ba9-7ca4-4aea-acfa-d0fec6d2a619&groupId=12925174 1025 679 Agata Zuzanna Jabłońska 33 31
33 /image/image_gallery?uuid=da2a1347-924b-4950-bab5-4ba7da7ca713&groupId=12925174 1258 833 Agata Zuzanna Jabłońska 34 32