Uroczystość wręczenia Medalu "Plus Ratio Quam Vis" Profesorowi Janowi Ostrowskiemu

14 grudnia 2018 w Sali im. Karola i Karoliny Lanckorońskich odbyła się uroczystość wręczenia Panu Profesorowi Janowi Ostrowskiemu Złotego Medalu "Plus Ratio Quam Vis" - najwyższego odznaczenia uniwersyteckiego nadawanego przez Rektora UJ.

1 /image/image_gallery?uuid=fb14219b-217e-4212-9d2f-6f292a8a84db&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 2 32
2 /image/image_gallery?uuid=d111f26d-cedf-40c2-86cb-3926e97d8457&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=b4ae4190-520b-4cb0-b63d-56ed57d17eb3&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=e2a9c830-7685-4985-8d5d-bd729d55613d&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=fc82d5b8-2549-4a00-b1b7-4cf7360da7b4&groupId=12925174 1024 678 Agata Dworzak 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=034b9238-6cf1-4685-a528-237c54d48f35&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=90556d11-3dc6-4488-abf9-b77e39136b4c&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=c8376484-159e-41da-9839-76af0620a447&groupId=12925174 1024 678 Agata Dworzak 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=88770cdd-1925-4a85-8764-b8533633364f&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=8881c5ce-1620-4378-a20c-0450a0b6477b&groupId=12925174 1024 678 Agata Dworzak 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=ff4e9853-7a92-4388-9c8a-32bf662e92e5&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=4d62fc1b-cdb9-489f-b839-9caabae98293&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=d502c1e1-02ff-4202-8207-b232376b526b&groupId=12925174 1024 678 Agata Dworzak 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=6c201342-1d1a-480a-b756-b224a0e72b8c&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=e047dfc1-f419-4455-a2d5-c76db557727a&groupId=12925174 1024 678 Agata Dworzak 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=b0377753-8df8-40b0-a418-52c59b221b6f&groupId=12925174 1024 678 Agata Dworzak 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=82daea46-f64f-47a9-879d-caf53be7e451&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=fdbb2e2a-5623-4225-aa90-9c8c3c037638&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=6cf66399-1821-4e47-8852-3c20d45a50de&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 20 18
20 /image/image_gallery?uuid=deb83690-7e31-43c8-8a71-faa29a8c46f4&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 21 19
21 /image/image_gallery?uuid=990a7f3f-00d1-409a-a471-77c25617ce38&groupId=12925174 1024 678 Agata Dworzak 22 20
22 /image/image_gallery?uuid=9372ce2d-b8e3-4693-b4db-e65f18a7a010&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 23 21
23 /image/image_gallery?uuid=44f36bdc-3b9b-4e80-a944-5310811a1f9a&groupId=12925174 1024 678 Agata Dworzak 24 22
24 /image/image_gallery?uuid=859ba53f-de2f-4bf5-aa79-181806c4e967&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 25 23
25 /image/image_gallery?uuid=2b9c7816-da56-482e-b521-bba1b05d3820&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 26 24
26 /image/image_gallery?uuid=9ae00c91-9b1f-42fa-a97d-a8bfcc6e5b15&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 27 25
27 /image/image_gallery?uuid=45058432-692a-4da4-aea1-59a946740a11&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 28 26
28 /image/image_gallery?uuid=040f02e1-3d27-4736-895f-61404e275739&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 29 27
29 /image/image_gallery?uuid=8bf28436-7f81-401d-948e-f8e402ccaaea&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 30 28
30 /image/image_gallery?uuid=3ababd3b-1262-459d-b8ea-b0d338ae28ab&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 31 29
31 /image/image_gallery?uuid=e010d414-a90c-47e0-a7e8-3b1fd8b15b36&groupId=12925174 678 1024 Agata Dworzak 32 30