Międzynarodowa konferencja "Stained Glass from c. 1800 to 1945: Terminology – Periodization – Forms"

 6 i 7 grudnia 2017 w naszym Instytucie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Stained Glass from c. 1800 to 1945: Terminology – Periodization – Forms.

Konferencja była organizowana przez Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych, jako platforma wymiany doświadczeń i forum metodologiczne skupiające wybitnych specjalistów zajmujących się badaniem witraży z XIX i 1. poł. XX wieku z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Francji, Włoch, Szwajcarii i Katalonii. Podczas obrad poruszone zostały fundamentalne kwestie, które wciąż wymagają doprecyzowania: definicja witrażu w XIX i XX wieku, stosowana terminologia dotycząca poszczególnych faz rozwoju malarstwa witrażowego, zestawienie chronologiczne występowania faz stylistycznych w różnych krajach, wreszcie formy stylistyczne związane z poszczególnymi fazami. 

1 /image/image_gallery?uuid=a2320be0-8b17-42d4-b1d7-acc88ff7f03e&groupId=12925174 5566 3711 Grzegorz Eliasiewicz 2 20
2 /image/image_gallery?uuid=65b7035d-d2b5-4110-83ad-5f0e9e0f5ba4&groupId=12925174 5133 3422 Grzegorz Eliasiewicz 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=fa050480-b757-480d-a8bc-a84d4b776ca9&groupId=12925174 5760 3840 Grzegorz Eliasiewicz 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=eef21511-5592-4167-b80f-75eef7f4c9c9&groupId=12925174 5760 3840 Grzegorz Eliasiewicz 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=a1b455d3-8ce1-46cd-b821-fee59c628ee9&groupId=12925174 5760 3840 Grzegorz Eliasiewicz 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=f7fb1d22-997f-43eb-be84-13c463604276&groupId=12925174 5550 3700 Grzegorz Eliasiewicz 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=b3e5fb58-2109-451d-8cf8-ff69fa3df310&groupId=12925174 5475 3650 Grzegorz Eliasiewicz 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=ce69a59e-3174-47a6-ba4b-51dedb94001d&groupId=12925174 4674 3116 Grzegorz Eliasiewicz 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=03c0a315-52c9-4d83-b2b2-c0fc97635af9&groupId=12925174 5760 3840 Grzegorz Eliasiewicz 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=e94df758-570f-45b4-84c9-5f51edcb2963&groupId=12925174 5609 3739 Grzegorz Eliasiewicz 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=800d72e4-9af4-4dbb-bf8a-47f9ea16756d&groupId=12925174 5760 3840 Grzegorz Eliasiewicz 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=4c980b70-2227-40b5-b87a-9af7ca330cef&groupId=12925174 5760 3840 Grzegorz Eliasiewicz 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=733b42a4-ac61-4d14-8470-7d875e6c3e89&groupId=12925174 5497 3658 Grzegorz Eliasiewicz 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=da6a1b78-ca03-4984-96a1-6dd679d9bbbe&groupId=12925174 5760 3840 Grzegorz Eliasiewicz 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=34c64545-a613-4ca2-9abf-f82d3af13029&groupId=12925174 5252 3502 Grzegorz Eliasiewicz 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=d5e4928b-e111-4950-ac34-5cdb4758db58&groupId=12925174 5760 3840 Grzegorz Eliasiewicz 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=4b6a73b6-b41f-48c4-9fae-503a02b1cfa2&groupId=12925174 5760 3840 Grzegorz Eliasiewicz 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=7945a605-ab6b-4843-a55e-bcb03e2fd8be&groupId=12925174 5760 3840 Grzegorz Eliasiewicz 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=2771c36c-8d05-4a77-bde6-2b0abcd4cf32&groupId=12925174 5512 3675 Grzegorz Eliasiewicz 20 18