Międzynarodowa konferencja naukowa "Historic ruins – protection, use, management"

W dniach 8-10 listopada 2018 w Auli im. Tischnera w Collegium Witkowskiego (Instytut Historii UJ) oraz w Sali im. Lanckorońskich w Instytucie Historii Sztuki UJ, odbyły się obrady międzynarodowej konferencji: Historic ruins - protection, use, management, zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki UJ, Politechnikę Lubelską, PKN ICOMOS oraz Komisję Urbanistyki i Architektury PAN. W obradach wzięło udział ponad 130 osób z 10 państw. 

1 /image/image_gallery?uuid=e37fe783-eb55-4f8a-9bda-de58f862e04a&groupId=12925174 1095 730 Andrzej Siwek 2 19
2 /image/image_gallery?uuid=ee639d41-7649-49e6-8a07-beaf41b1e40b&groupId=12925174 1095 730 Andrzej Siwek 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=c4471be2-9762-4f02-b127-cd2222dfa6f0&groupId=12925174 1095 730 Andrzej Siwek 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=355a3b13-3b8a-4077-9f16-5581692bffbf&groupId=12925174 1095 730 Andrzej Siwek 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=df501252-ed25-4692-81e7-eaf83181c839&groupId=12925174 730 1095 Andrzej Siwek 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=98d0bafe-7bfa-4ac2-810a-ee363053cc52&groupId=12925174 1095 730 Andrzej Siwek 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=66caf9f1-05f2-43d6-89cb-0c309865021c&groupId=12925174 1095 730 Andrzej Siwek 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=b6a43bf9-1fbb-4a45-ae2b-efc88e024e0d&groupId=12925174 1095 730 Andrzej Siwek 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=78441eb5-5390-461b-a2ba-ddadf0c5d252&groupId=12925174 1095 730 Andrzej Siwek 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=1c96713e-7b07-416f-ac4d-d34d60519e6a&groupId=12925174 1095 730 Andrzej Siwek 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=ad517402-cb5e-45f7-9952-092c5c823f90&groupId=12925174 730 1095 Andrzej Siwek 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=b66b8d79-53f1-4e17-b721-f481927bd609&groupId=12925174 1095 730 Andrzej Siwek 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=65789e75-258a-4add-8b0e-85f13ed76c52&groupId=12925174 1095 730 Andrzej Siwek 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=f38b8f22-1621-47d2-9cb9-ca68f1998325&groupId=12925174 730 1095 Andrzej Siwek 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=758bce2a-ec1c-49ac-adca-6aa1a36b4f8b&groupId=12925174 730 1095 Andrzej Siwek 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=d4436d77-7a65-478c-8c1a-9c3747e1920c&groupId=12925174 730 1095 Andrzej Siwek 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=e3bc8bd5-3a70-4af9-83b6-3c22fbede906&groupId=12925174 730 1095 Andrzej Siwek 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=397d3887-ede9-480b-83e2-4e57cef2e8d7&groupId=12925174 730 1095 Andrzej Siwek 19 17