Uroczysty jubileusz 80-tych urodzin Profesora Adama Małkiewicza

4 marca 2016 odbyła się w naszym Instytucie niezwykła uroczystość – jubileusz 80-lecia urodzin Pana Profesora Adama Małkiewicza. O godz. 16:30 w Sali im. Karola i Karoliny Lanckorońskich zebrali się Pracownicy Instytutu, Studenci, Doktoranci, Uczniowie i Współpracownicy Profesora, a także liczni przedstawiciele władz Uniwersytetu i organizacji kulturalnych związanych z krakowską historią sztuki. W uroczystości wzięli m.in. udział  Jego Magnificencja rektor UJ prof. Wojciech Nowak wraz z prorektorem UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisławem Kistrynem, Dziekan Wydziału Historycznego prof. Jan Święch i prodziekan prof. Stanisław Sroka, a także Dyrektor zaprzyjaźnionego Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII prof. Kazimierz Kuczman, Prezes Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Joanna Daranowska-Łukaszewska. Całość uroczystości uświetnił występ Chóru Akademickiego UJ Camerata Jagellonica

 

Kulminacyjnym momentem uroczystości była niespodzianka, przygotowana przez pracowników Instytutu: „żywy obraz” czyli „Apoteoza prof. Małkiewicza” z udziałem samego Profesora, przepranych w kostiumy antyczne pracowników oraz zaproszonych gości, naśladujący „Apoteozę Ludwika XIV” autorstwa Charlesa Le Bruna. W przedstawieniu p.t. Currus Aureus, którego narracja toczyła się w języku łacińskim wzięli udział: Auriga Doctus – Professor Adamus Małkiewicz, Minerva aurigam laureans – Professorix Theresia Rodzińska-Chorąży, Architectura– Magistra Agathia Dworzak, Pictura – Doctorix Ursula Bęczkowska, Sculptura – Doctorix Catharina Brzezina-Scheuerer, Aesculapius – Magniphicus Rector Adalbertus Nowak, Iovis – Decanus Spectabilis Joannes Święch, Cronus – Professor Stanislaus Sroka, Vir cum tridente – Professor Andreas Betlej, Flora – Doctorix Magdalena Kunińska, Pluto – Doctor Sławomir Skrzyniarz, Leo Narrator – Doctor Michael Kurzej, Leo Orator – Professor Petrus Krasny, Famae – Doctorix Aneta Bukowska, Doctorix Agnes Gryska.

Pełny opis uroczystości można znaleść w 17. tomie czasopisma "Modus. Prace z historii sztuki"

1 /image/image_gallery?uuid=1539fdf1-b64c-40a4-a319-cdc07c8ac2f2&groupId=12925174 1024 732 Daniel Podosek 2 65
2 /image/image_gallery?uuid=0150aaec-ba69-41eb-96a2-c3704c4a2980&groupId=12925174 1024 607 Daniel Podosek 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=695f6ae5-3986-4ee0-aa03-965c8d18b0f7&groupId=12925174 1024 683 Daniel Podosek 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=0e9695ec-41a7-4646-9012-3166fdc6dfa6&groupId=12925174 1024 683 Daniel Podosek 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=641ac0ca-943a-48f8-9d95-0a621db6f8b8&groupId=12925174 1024 683 Daniel Podosek 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=65718b04-377f-4fbd-9d21-740b3dd22da3&groupId=12925174 1024 683 Daniel Podosek 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=36d6b09b-8775-4b36-9b97-2ed6cf107873&groupId=12925174 1024 683 Daniel Podosek 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=2e13fb51-88ff-48e4-a6df-1bb602775c2f&groupId=12925174 1024 635 Daniel Podosek 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=4f3728ea-8dce-4532-98f2-3ae4790d760f&groupId=12925174 1024 683 Daniel Podosek 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=bb0d4e20-209f-4fea-abb2-83d3bf18679e&groupId=12925174 1024 683 Daniel Podosek 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=6f184d76-2411-40ab-914f-6d49cf722cfb&groupId=12925174 1024 683 Daniel Podosek 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=ef8fa466-7fb2-4ae7-aa9d-a392f5c560cc&groupId=12925174 473 768 Daniel Podosek 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=64dfc838-9e38-4c67-b442-79dd86862508&groupId=12925174 1024 683 Daniel Podosek 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=04ed7db3-0599-495b-b5df-5a96a53103b8&groupId=12925174 1024 683 Daniel Podosek 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=aaa7ec65-d7a7-4067-9fe7-579ba76d6d30&groupId=12925174 671 768 Daniel Podosek 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=b0c9f111-d6f2-4e91-9078-dba7f2a75835&groupId=12925174 1024 683 Daniel Podosek 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=a337fb22-7e55-4ae3-b97d-caea07928839&groupId=12925174 1024 683 Daniel Podosek 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=0f39c957-1b6f-49d6-a3af-04b6c3773ade&groupId=12925174 531 768 Daniel Podosek 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=8d0be08f-2e42-4bb3-958d-b56c5571f3b4&groupId=12925174 512 768 Daniel Podosek 20 18
20 /image/image_gallery?uuid=bf296be3-ea46-414f-b35b-7d200b7a933a&groupId=12925174 1024 486 Daniel Podosek 21 19
21 /image/image_gallery?uuid=91d33484-ffbd-4b66-abbf-d84be0d2fa2f&groupId=12925174 479 768 Daniel Podosek 22 20
22 /image/image_gallery?uuid=1d773d12-1f0d-40c8-8789-46407af68310&groupId=12925174 800 768 Daniel Podosek 23 21
23 /image/image_gallery?uuid=cdc997de-d696-4d31-a2dc-c766ab2dc3d1&groupId=12925174 538 768 Daniel Podosek 24 22
24 /image/image_gallery?uuid=ec1d814b-5077-45da-8028-23d510b3584e&groupId=12925174 1024 663 Daniel Podosek 25 23
25 /image/image_gallery?uuid=de9d7211-fc42-4ddf-99ef-e3c9aae1d5e3&groupId=12925174 1024 514 Daniel Podosek 26 24
26 /image/image_gallery?uuid=a08fa77a-a874-493b-aa73-a10108ff82b7&groupId=12925174 894 768 Daniel Podosek 27 25
27 /image/image_gallery?uuid=22361a41-503d-4e95-81d7-636f59bbc1a8&groupId=12925174 507 768 Daniel Podosek 28 26
28 /image/image_gallery?uuid=c67bd292-50e0-4cda-b6bc-ae90f67fb157&groupId=12925174 439 768 Daniel Podosek 29 27
29 /image/image_gallery?uuid=ec03d5bf-c2fd-4a5f-af65-30b3849e8534&groupId=12925174 894 768 Daniel Podosek 30 28
30 /image/image_gallery?uuid=e40a0fb3-5983-40a5-bc9d-809d620e71c2&groupId=12925174 1024 637 Daniel Podosek 31 29
31 /image/image_gallery?uuid=9ef96803-5929-43a4-9c18-a5a48969b28b&groupId=12925174 1022 768 Daniel Podosek 32 30
32 /image/image_gallery?uuid=21d7f4da-8fd8-43b6-a7eb-515e5f22458e&groupId=12925174 534 768 Daniel Podosek 33 31
33 /image/image_gallery?uuid=e8ad7eef-edc6-414f-9d93-915dc04ccf75&groupId=12925174 1024 604 Daniel Podosek 34 32
34 /image/image_gallery?uuid=1b366b94-c28d-4512-8402-14143a714fbd&groupId=12925174 1017 768 Daniel Podosek 35 33
35 /image/image_gallery?uuid=f2f7941c-ed8e-40ad-bcc1-777680abd078&groupId=12925174 504 768 Daniel Podosek 36 34
36 /image/image_gallery?uuid=ebca648c-a2e2-4ca8-83b7-6470456c16e6&groupId=12925174 1024 649 Daniel Podosek 37 35
37 /image/image_gallery?uuid=af64c44f-2605-47e0-9074-2d164039b3d3&groupId=12925174 1024 613 Daniel Podosek 38 36
38 /image/image_gallery?uuid=4a2983e6-f84a-44c4-98a6-c988055e7ef0&groupId=12925174 1024 686 Daniel Podosek 39 37
39 /image/image_gallery?uuid=e76745fd-9f8b-4c30-b2ce-10b4ff196005&groupId=12925174 1024 705 Daniel Podosek 40 38
40 /image/image_gallery?uuid=7284173f-709e-4132-a4f7-5d02503d7bd6&groupId=12925174 1024 719 Daniel Podosek 41 39
41 /image/image_gallery?uuid=5bb7cc39-ac06-49cf-907f-ed2995a28d15&groupId=12925174 1024 681 Daniel Podosek 42 40
42 /image/image_gallery?uuid=14fb1a5b-d0da-41f8-b2a1-189c55ec61ef&groupId=12925174 842 768 Daniel Podosek 43 41
43 /image/image_gallery?uuid=baa4af4d-9218-4ddb-92a5-121278f3f087&groupId=12925174 895 768 Daniel Podosek 44 42
44 /image/image_gallery?uuid=87156923-c9ac-4591-94ce-1b2b8dde5950&groupId=12925174 1024 683 Daniel Podosek 45 43
45 /image/image_gallery?uuid=434feabc-2b19-402a-9817-0421cac54ca8&groupId=12925174 1024 676 Daniel Podosek 46 44
46 /image/image_gallery?uuid=8fd0345c-8ffe-4aad-a662-67382e198729&groupId=12925174 514 768 Daniel Podosek 47 45
47 /image/image_gallery?uuid=dd3a9ea8-06d7-452b-9a1b-83f235ce0897&groupId=12925174 1024 596 Daniel Podosek 48 46
48 /image/image_gallery?uuid=f0b36f3b-afe1-40ca-adaa-738b88c5b952&groupId=12925174 875 768 Daniel Podosek 49 47
49 /image/image_gallery?uuid=65642098-dcb3-4a6e-8078-f7898cb97672&groupId=12925174 1024 597 Daniel Podosek 50 48
50 /image/image_gallery?uuid=24ad7314-d61c-4161-b623-b68e21d9382a&groupId=12925174 1024 495 Daniel Podosek 51 49
51 /image/image_gallery?uuid=3a88cc9c-defe-40a1-b78d-123e60dfceca&groupId=12925174 1024 690 Daniel Podosek 52 50
52 /image/image_gallery?uuid=a57fd611-ae8f-426a-9999-6793c889fb85&groupId=12925174 983 768 Daniel Podosek 53 51
53 /image/image_gallery?uuid=194e8ed7-2403-40e3-b0d6-cc6fc8105df8&groupId=12925174 1024 710 Daniel Podosek 54 52
54 /image/image_gallery?uuid=96cb7418-563b-4a3a-b707-09d000386bc5&groupId=12925174 855 768 Daniel Podosek 55 53
55 /image/image_gallery?uuid=da7fe841-a862-4fd1-8886-111f847e8465&groupId=12925174 1024 641 Daniel Podosek 56 54
56 /image/image_gallery?uuid=3f547cd5-6be4-4fb0-8039-8d1150fb55b2&groupId=12925174 1024 495 Daniel Podosek 57 55
57 /image/image_gallery?uuid=b1199286-4b82-4cc1-8684-628308546b28&groupId=12925174 1008 768 Daniel Podosek 58 56
58 /image/image_gallery?uuid=8e48ef04-544b-4a8c-afd0-f3c08c7289e8&groupId=12925174 1024 632 Daniel Podosek 59 57
59 /image/image_gallery?uuid=9a9a31f2-05da-4c73-b63a-6bbe55d61c53&groupId=12925174 1024 492 Daniel Podosek 60 58
60 /image/image_gallery?uuid=2e7e13f1-26ca-4efb-9c92-982e8b7209c2&groupId=12925174 893 768 Daniel Podosek 61 59
61 /image/image_gallery?uuid=951ed23f-9691-4c76-a691-c9deaeea8ab3&groupId=12925174 1024 553 Daniel Podosek 62 60
62 /image/image_gallery?uuid=c9c31fb4-41c5-4f72-b538-fe9d48598153&groupId=12925174 1024 711 Daniel Podosek 63 61
63 /image/image_gallery?uuid=c29c2ef0-3d88-4a4b-a748-42d51ec5d799&groupId=12925174 525 768 Daniel Podosek 64 62
64 /image/image_gallery?uuid=8f269d5d-4e24-4b39-812f-e63f483e30da&groupId=12925174 1024 744 Daniel Podosek 65 63