II seminarium im. prof. Mieczysława Porębskiego p.t.: "KONTROWERSJE WOKÓŁ POMNIKÓW"

17-18 marca 2017 w naszym Instytucie odbyło się II seminarium im. prof. Mieczysława Porębskiego p.t.: KONTROWERSJE WOKÓŁ POMNIKÓW, zorganizowane wraz z Oddziałem Krakowskich Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

1 /image/image_gallery?uuid=bb6a8ebb-82a2-418d-b92d-8a92ede2f2b8&groupId=12925174 1500 1000 SHS 2 42
2 /image/image_gallery?uuid=4ce332ae-14db-4989-a5a1-d2d2061f82b1&groupId=12925174 1500 1000 SHS 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=8ccc8297-a318-466e-a1bd-44c816986c62&groupId=12925174 1500 1000 SHS 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=874a6768-5a4a-4881-beb7-e1340161722b&groupId=12925174 1500 1000 SHS 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=9251ed80-5f63-4108-b1bf-e530c64a3a55&groupId=12925174 1500 1000 SHS 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=eabe3465-86ee-40a0-9c45-0f68f0c5bd5f&groupId=12925174 1500 1000 SHS 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=3aa3b4d0-45a6-4c97-a691-b894d1e85766&groupId=12925174 1500 1000 SHS 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=ec119dd0-ffa6-4251-b824-2a471c712600&groupId=12925174 1500 1000 SHS 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=443bb6f5-f3d8-43c1-8f00-373a98639d5e&groupId=12925174 1500 1000 SHS 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=33c8e581-8e7a-44c4-a6db-cc6e06358c99&groupId=12925174 1000 1500 SHS 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=425a8fa9-84be-40f6-ba30-40901988ff75&groupId=12925174 1500 1000 SHS 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=3974e3f8-7784-408a-a8a4-3fe165594b85&groupId=12925174 1500 1000 SHS 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=1b6bdf2f-e197-4379-81fe-3a8d36a547a5&groupId=12925174 1500 1000 SHS 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=6f38727f-cb35-4717-ad58-25f98d6e8327&groupId=12925174 1500 1000 SHS 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=66d847b8-e3ac-4440-a169-e261e4240646&groupId=12925174 1500 1000 SHS 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=10663ee3-cc6c-4332-ba7a-5b4fa8284501&groupId=12925174 1500 1000 SHS 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=8eb21a2d-4462-4942-a5c1-e7bbe00364ba&groupId=12925174 1500 1000 SHS 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=0a7cfef0-be5c-497a-a2ac-625d15fd72bf&groupId=12925174 1500 1000 SHS 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=378834eb-1615-45a8-a542-b4b1ccb36268&groupId=12925174 1500 1000 SHS 20 18
20 /image/image_gallery?uuid=33fc6ea9-2b6f-4025-ad72-c069e72b4fa2&groupId=12925174 1500 1000 SHS 21 19
21 /image/image_gallery?uuid=b1170a8f-acca-444d-b593-316473e06742&groupId=12925174 1500 1000 SHS 22 20
22 /image/image_gallery?uuid=49bda864-bd45-4ba6-b0af-262baefdc9fc&groupId=12925174 1500 1000 SHS 23 21
23 /image/image_gallery?uuid=f80880d7-b858-4754-becc-ed98cf408415&groupId=12925174 1500 1000 SHS 24 22
24 /image/image_gallery?uuid=a5eb18e7-4c74-4f8c-b32e-472f3af8ccd6&groupId=12925174 1500 1000 SHS 25 23
25 /image/image_gallery?uuid=b3e6aab0-a71d-4de4-a8a9-eb486d2b984d&groupId=12925174 1500 1000 SHS 26 24
26 /image/image_gallery?uuid=ee9e1ff8-9912-41dc-9709-851092d8b531&groupId=12925174 1500 1000 SHS 27 25
27 /image/image_gallery?uuid=56a76968-7d06-4f06-b888-444ad1387198&groupId=12925174 1500 1000 SHS 28 26
28 /image/image_gallery?uuid=9f5db644-c438-41c1-8fd5-a78f1b24df05&groupId=12925174 1500 1000 SHS 29 27
29 /image/image_gallery?uuid=01c45e06-7ba7-4493-9415-d6c3b444896c&groupId=12925174 1500 1000 SHS 30 28
30 /image/image_gallery?uuid=83919a4b-ade3-4f64-a7a5-8f85ef239ec3&groupId=12925174 1500 1000 SHS 31 29
31 /image/image_gallery?uuid=dee95632-3066-4323-8f3f-d57c1eb4cdc1&groupId=12925174 1000 1500 SHS 32 30
32 /image/image_gallery?uuid=4295da2d-5b18-4a27-aeb3-f5098f2343bb&groupId=12925174 1500 1000 SHS 33 31
33 /image/image_gallery?uuid=3ac52a26-b456-444f-bb2c-eb1e62e30704&groupId=12925174 1500 1000 SHS 34 32
34 /image/image_gallery?uuid=abd329bc-058a-4476-a2d9-6800b96ef9ba&groupId=12925174 1500 1000 SHS 35 33
35 /image/image_gallery?uuid=64951a56-f94a-4c83-bf02-6a0dcce2f630&groupId=12925174 1500 1000 SHS 36 34
36 /image/image_gallery?uuid=0fdbeaa3-71b0-4198-b850-3a41a2e303ad&groupId=12925174 1500 1000 SHS 37 35
37 /image/image_gallery?uuid=42e8fc2b-03f9-4c13-a06c-ba44460e9fbd&groupId=12925174 1500 1000 SHS 38 36
38 /image/image_gallery?uuid=43ab88fa-11d8-4359-b610-9623790a4487&groupId=12925174 1500 1000 SHS 39 37
39 /image/image_gallery?uuid=d26b2612-4151-4d73-9e49-deb549a333e8&groupId=12925174 1500 1000 SHS 40 38
40 /image/image_gallery?uuid=5346c579-f807-4c9b-9593-df514512d3bc&groupId=12925174 1500 1000 SHS 41 39
41 /image/image_gallery?uuid=62f90134-87b8-4a21-a837-71119ea7b938&groupId=12925174 1500 1000 SHS 42 40