Uroczystość graduacji Absolwentów Instytutu z rocznika 2015/ 2016

2 grudnia 2016, o godzinie 17:30 w Sali im. Karoliny i Karola Lanckorońskich w Instytucie odbyła się uroczysta promocja magisterska absolwentów Instytutu oraz uroczystość przyznania Nagrody im. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki napisaną na uczelni krakowskiej.

1 /image/image_gallery?uuid=caf6ad64-4f77-4db0-9efa-c349c58460d8&groupId=12925174 2835 1890 Magdalena Młodawska 2 26
2 /image/image_gallery?uuid=865dd609-96d5-4340-ac54-e7f5fd8dbe6c&groupId=12925174 2835 1890 Magdalena Młodawska 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=f6cc9dba-0c2a-4de5-bff5-3c297e1ac6f8&groupId=12925174 2835 2237 Magdalena Młodawska 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=1128f979-6377-48d2-bc9e-80d3f6a14332&groupId=12925174 2835 1679 Magdalena Młodawska 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=fb1210af-1418-45eb-aba3-05a24d6029c5&groupId=12925174 2835 1890 Magdalena Młodawska 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=addfff94-5bfd-49e9-853f-3b477c8c2fc4&groupId=12925174 2835 1890 Magdalena Młodawska 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=cb925513-fc4e-422d-82dc-abe10f5992d0&groupId=12925174 2835 1890 Magdalena Młodawska 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=9925479d-ddcc-4177-b7f9-b40210c9d055&groupId=12925174 2835 2394 Magdalena Młodawska 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=24296bf9-eaf0-4cb1-a793-c5e7cb0c1dff&groupId=12925174 2362 3142 Magdalena Młodawska 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=0430973e-fefb-4f48-bc9f-97f9f8ad7399&groupId=12925174 2835 1890 Magdalena Młodawska 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=4a61f507-0965-4672-91cf-690523c3da63&groupId=12925174 2835 1890 Magdalena Młodawska 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=2c44396d-85fe-4a1a-8620-f4311539ef3e&groupId=12925174 1769 2835 Magdalena Młodawska 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=fd3d807a-54a3-434a-89df-6fefad6181ef&groupId=12925174 2835 2495 Magdalena Młodawska 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=86ccd778-928f-4af4-8072-ec615eb71766&groupId=12925174 2835 2242 Magdalena Młodawska 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=27f07f08-88d0-470f-a629-46de3b459376&groupId=12925174 2835 1890 Magdalena Młodawska 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=91e8c2db-dadd-4d79-a82d-5e97024e4221&groupId=12925174 2835 2128 Magdalena Młodawska 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=f01b6dc3-efb4-48be-b4dc-f85768151745&groupId=12925174 1890 1739 Magdalena Młodawska 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=4f6d2005-e7c6-4f77-851b-eb3963de9dc3&groupId=12925174 2835 2207 Magdalena Młodawska 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=33ebc436-4952-4c7c-a4bd-2b9a7e10a711&groupId=12925174 2835 1890 Magdalena Młodawska 20 18
20 /image/image_gallery?uuid=227d2940-414c-4ab3-8548-9389fd997df8&groupId=12925174 2835 1890 Magdalena Młodawska 21 19
21 /image/image_gallery?uuid=b696617a-ef85-4bf9-85d0-3cfe26ac9450&groupId=12925174 2835 1890 Magdalena Młodawska 22 20
22 /image/image_gallery?uuid=1176691a-0e54-49ff-8748-3008243707eb&groupId=12925174 1417 2126 Magdalena Młodawska 23 21
23 /image/image_gallery?uuid=b05547d5-3bba-4e94-8bb5-587b5df5c8a6&groupId=12925174 2835 1890 Magdalena Młodawska 24 22
24 /image/image_gallery?uuid=d62a12ba-0490-4a9a-9a80-3a28d7cf128d&groupId=12925174 2835 1485 Magdalena Młodawska 25 23
25 /image/image_gallery?uuid=2076dfa8-e3f0-43a3-90d1-b3526d07fbe0&groupId=12925174 2835 1890 Magdalena Młodawska 26 24

Graduacja w obiektywie Arkadiusza Bały

1 /image/image_gallery?uuid=d8ea8eba-8198-4171-a36e-9cdcb2bdf5c6&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 2 41
2 /image/image_gallery?uuid=0d6f5ed3-2399-41bc-b64b-c2c8c49920bb&groupId=12925174 667 1000 Arkadiusz Bała 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=778c6a67-dd18-44cf-b759-1cd2c39e3490&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=8224f9ee-6ddd-4484-827f-f6ac0c3ada35&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=3dc60fd0-8b60-45d8-8847-a7a8c12a911d&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=a0ac55e7-f4ba-422d-8f17-3a72014a32a7&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=c96fa9ef-5a1a-4c48-8132-7c8c095f30aa&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=61f60d84-1f32-45ab-ae70-a99df4d2ec34&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=c5aed768-daa2-4f9e-a27a-adbaf398caab&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 10 8
10 /image/image_gallery?uuid=62fdea17-57c0-41cc-915c-6e5da0a0f94b&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 11 9
11 /image/image_gallery?uuid=2807c7c0-fe4f-4282-ae0e-8621d8890969&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 12 10
12 /image/image_gallery?uuid=c7d94ead-4cdf-44e1-af20-a0f4eb618951&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 13 11
13 /image/image_gallery?uuid=1787eed7-391b-4678-86df-3459733178b8&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 14 12
14 /image/image_gallery?uuid=528e85c2-d686-46c9-9a78-fa36f7a2497c&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 15 13
15 /image/image_gallery?uuid=a5fc250a-12cd-46b7-88f6-de3b2681e966&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 16 14
16 /image/image_gallery?uuid=ffc57425-3944-47b5-8065-b8f0b8d75c11&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 17 15
17 /image/image_gallery?uuid=bfe05b6b-b28a-4835-958d-24d95d975c07&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 18 16
18 /image/image_gallery?uuid=a0f8e771-28a8-44be-9a63-d539c2107659&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 19 17
19 /image/image_gallery?uuid=0ba62352-009f-4bbb-8bbd-e23a1d69f41c&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 20 18
20 /image/image_gallery?uuid=46293769-4660-4af5-b079-c1d41fc73ee1&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 21 19
21 /image/image_gallery?uuid=68e88d1e-ba80-463c-98a9-e0103fe83c7b&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 22 20
22 /image/image_gallery?uuid=1435b892-8895-4e85-864e-5d84ef40490f&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 23 21
23 /image/image_gallery?uuid=cbe050b5-fbd4-4c85-8856-b9cc3d52698f&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 24 22
24 /image/image_gallery?uuid=d35fcf74-87b4-4d2a-bb8b-b78e5f0847de&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 25 23
25 /image/image_gallery?uuid=b5ff65ef-4a40-4e48-aeaa-9cd86061f930&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 26 24
26 /image/image_gallery?uuid=65d7f116-603a-4ffb-abfb-dd305887c486&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 27 25
27 /image/image_gallery?uuid=c4ada3b6-0272-438c-820f-75e91db3b1e3&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 28 26
28 /image/image_gallery?uuid=13ebf82b-70dc-49cf-9375-4cf2f08b4a33&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 29 27
29 /image/image_gallery?uuid=d566557c-9cd7-4932-af0a-2cbf35450003&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 30 28
30 /image/image_gallery?uuid=fe288b18-3373-4273-84c7-9302daf95683&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 31 29
31 /image/image_gallery?uuid=ee6a90b2-ddf1-4b75-b3a5-a88578a31b40&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 32 30
32 /image/image_gallery?uuid=dc696eb6-16d7-4126-8185-fbd35ff51f60&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 33 31
33 /image/image_gallery?uuid=00d8e1c2-12ac-4c4c-8880-9493814e8b2a&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 34 32
34 /image/image_gallery?uuid=e9063e4b-2b49-4215-8d97-bd2e9d945738&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 35 33
35 /image/image_gallery?uuid=eb9fcdaa-f1f8-45a8-8422-96ec8b0f7b2a&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 36 34
36 /image/image_gallery?uuid=4946a461-d310-4fd9-86f7-22deb1bd9601&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 37 35
37 /image/image_gallery?uuid=e83c97f2-713a-4fde-a5a4-48bd2b67d8f8&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 38 36
38 /image/image_gallery?uuid=4f2eb6fd-6072-4300-b430-0e8e6fdc26d2&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 39 37
39 /image/image_gallery?uuid=241e9f38-1446-4e84-931d-aead7d205d4e&groupId=12925174 667 1000 Arkadiusz Bała 40 38
40 /image/image_gallery?uuid=21ecd8db-9a5b-4685-8f12-06e42d89ebc3&groupId=12925174 1500 1000 Arkadiusz Bała 41 39

Graduacja w obiektywie Teodora Szulca

1 /image/image_gallery?uuid=99b7be5b-cc6b-4114-aa0f-b0d7983e0e00&groupId=12925174 5384 3052 Teodor Szulc 2 10
2 /image/image_gallery?uuid=314d4e07-2108-4f03-94c3-1f9e63296c86&groupId=12925174 3648 4570 Teodor Szulc 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=127d0425-cccd-4866-9c1b-f6d63cdae091&groupId=12925174 4882 3381 Teodor Szulc 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=32d7fae0-e5f1-4306-91e7-495e40f99451&groupId=12925174 4492 3044 Teodor Szulc 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=2d7bbd15-daf3-441e-b355-88555e180ca2&groupId=12925174 4325 2874 Teodor Szulc 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=102b6649-f7b5-49e9-b102-8bc6849a4b3a&groupId=12925174 5472 3648 Teodor Szulc 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=9fe679c5-1665-48e9-a80d-435fa007cd42&groupId=12925174 5472 3648 Teodor Szulc 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=724bccce-a0ca-4ca8-93b6-5f6259ad31af&groupId=12925174 4574 3175 Teodor Szulc 9 7
9 /image/image_gallery?uuid=e1e28296-0dfc-48cc-84e2-31061762554a&groupId=12925174 4976 3315 Teodor Szulc 10 8