"Dzień witraży" w IHS UJ - inauguracja Międzyuczelnianego Centrum Badań Witrażowych, wykład i promocja "Korpusu witraży..."

25 kwietnia 2018 w Instytucie Historii Sztuki miało miejsceuroczyste wydarzenie poświęcone badaniom nad witrażami. Powodów do spotkania było kilka: pierwszym z nich była promocja najnowszych tomów Korpusu witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej, drugim inauguracja działalności Międzyuczelnianego Centrum Badań Witrażowych. Dodatkowym elementem był wykład gościnny Sary Brown z Yorku The Art of Collaboration: The Conservation of York Minster’s Great East Window 2011-2017.