Prof. dr hab. Jan Ostrowski laureatem nagrody „Conservator Ecclesiae" 2014

22 września 2014 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków zorganizował w Krakowie, w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury, uroczyste spotkanie w ramach obchodów 22. Europejskich Dni Dziedzictwa „Dziedzictwo – Źródło Tożsamości". 

Podczas spotkania wręczono Nagrodę Ks. Prof. Janusza Pasierba „Conservator Ecclesiae" 2014. Tegorocznym laureatem został prof. dr hab. Jan Ostrowski, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, historyk sztuki, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, inicjator, autor i niestrudzony redaktor naukowy serii "Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej – część I, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego". Wydano dotąd 21 tomów tej serii, która zawiera monografie zabytków architektury i sztuki sakralnej z historycznych ziem Rzeczypospolitej. W przygotowaniu są dwa następne tomy, które mają zamknąć wieloletni projekt dokumentowania sztuki sakralnej dawnego województwa ruskiego (dawnych diecezji lwowskiej i części przemyskiej).  Badania terenowe, dokumentacja i opracowania naukowe zabytków z terenu dzisiejszej Ukrainy w istotnym stopniu uzupełniają lukę w polskiej historii sztuki, wprowadzają w obieg naukowy nowe fakty, dzieła i postaci. Są też wiarygodnym zapisem stanu zabytków, które doświadczyły burz dziejowych, a które wciąż ulegają destrukcyjnym wpływom czasu, braku środków, braku zainteresowania lub niefortunnych adaptacji. Wielką zasługą Profesora jest skupienie wokół siebie grupy profesjonalistów podzielających jego pasję, stworzenie szkoły badawczej w ramach uniwersyteckiej historii sztuki. 
 
Uroczystości przewodniczył prof. Andrzej Kadłuczka, Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. List gratulacyjny w imieniu Generalnego Konserwatora Zabytków Piotra Żuchowskiego odczytał Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN Jacek Dąbrowski. W imieniu Prezydenta Karkowa wystąpiła Zastępca Prezydenta ds. Kultury i Promocji Miasta, Magdalena Sroka. Wojewodę Małopolskiego reprezentowała Joanna Florkiewicz - Kamieniarczyk, Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego. Narodowy Instytut Dziedzictwa reprezentował Zastępca Dyrektora Jerzy Szałygin. Laudatio do Laureata Nagrody wygłosił prof. Jacek Purchla

Wykład okolicznościowy poświęcony serii wydawniczej, specyfice prac nad badaniami sztuki dawnej Rzeczypospolitej poza granicami kraju oraz osobie redaktora przedstawił dr hab. Andrzej Betlej, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja wydanych dotąd tomów Materiałów do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Na 21 tomów wydanych dotąd Kościołów i klasztorów rzymskokatolickich dawnego województwa ruskiego trzeba przewidzieć na półce blisko metr miejsca, a godziny potrzebne na zgłębienie bogactwa treści zawartych na kartach publikacji trudno przeliczyć. To jedno z wydawnictw, które określa się mianem „pomnikowe" – takie, do którego niezmiennie będą się odwoływać badacze architektury, sztuki i dziedzictwa kulturowego Europy. 
 
Żródło strona NIDu

1 /image/image_gallery?uuid=86b33f1f-3305-4519-ad63-c54cf89b883f&groupId=12925174 2450 3034 Andrzej Siwek 2 8
2 /image/image_gallery?uuid=bad7491e-a9ae-4faf-923a-65aa8cf8f49a&groupId=12925174 9167 4792 Andrzej Siwek 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=7cc05b5f-c2df-417a-bc3d-de676aa44818&groupId=12925174 0 0 Andrzej Siwek 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=41e88165-8ee8-4613-bdd3-53557a48614a&groupId=12925174 0 0 Andrzej Siwek 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=e3211dd3-4ff8-44ba-b049-33399ff1dbd4&groupId=12925174 0 0 Andrzej Siwek 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=ae5f269c-86bb-4b00-b726-bb9a33a61e65&groupId=12925174 0 0 Andrzej Siwek 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=b501aa25-fbad-4bd1-b139-88538c774118&groupId=12925174 0 0 Andrzej Siwek 8 6
1 /image/image_gallery?uuid=74625f37-411f-4442-a53f-833603918872&groupId=12925174 1890 1259 Magdalena Młodawska 2 8
2 /image/image_gallery?uuid=f34f694f-15e9-45e6-af07-330c1d0614ae&groupId=12925174 1890 1260 Magdalena Młodawska 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=0060fd4a-331d-4608-a2bd-c44af20531d3&groupId=12925174 2362 1575 Magdalena Młodawska 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=82263aae-caa3-4285-940f-8568a10f0336&groupId=12925174 2362 1710 Magdalena Młodawska 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=bc8e4af1-8f16-4cf6-b29e-3150ec45a76b&groupId=12925174 2362 1925 Magdalena Młodawska 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=d6e9f6d4-47d5-4bb0-b86a-fad5ad3c8de6&groupId=12925174 1890 1258 Magdalena Młodawska 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=c909dbfd-e61b-4385-b73e-6da5ebb2b874&groupId=12925174 1890 1260 Magdalena Młodawska 8 6