Odznaczenia i nagrody w historii Instytutu Odznaczenia i nagrody w historii Instytutu

Od początku swojego istnienia (1882) Instytut Historii Sztuki UJ kilkukrotnie honorował wybitne osoby medalami okolicznościowymi i nagrodami. 

Oprócz jednorazowych odznaczeń jakie do tej pory dominowały w dziejach, Instytut począwszy od 2013 roku przyznaje honorowy Medal Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dowód zasług dla Instytutu jak i na polu nauki polskiej. W tym samym czasie zrodziła się także idea ufundowania nagrody za najlepszą prace magisterską z historii sztuki, która będzie przyznawana co roku absolwentowi z grona studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II. 

 

   

30. rocznica ukazania się pierwszej pracy naukowej Mariana Sokołowskiego

Plakieta projektu Antoniego Madeyskiego z okazji 30. rocznicy ukazania się pierwszej pracy naukowej Mariana Sokołowskiego, załozyciela pierwszej na ziemich polskich Katedry Historii Sztuki czyli naszego Instytutu. Uroczystość wręczenia plakiety odbyła się 30 listopada 1903. 

Odejście na emeryturę Mariana Sokołowskiego

Medal projektu Henryka Kunzeka wręczony Marianowi Sokołowskiemu w 1911 roku, z okazji odejścia na emeryturę z Katedry Historii Sztuki UJ.

Napisy:

na awersie w otoku: MARIANO SOKOŁOWSKI DISCIPULI

na rewersie:

MONUMENTUS MAIORUM

EXPLORANDIS

SCIENTIAM PROMOVIT

PATRIAE AUXIT AMOREM

JUVENUM SPES STUDIA

EREXIT

 

90. urodziny Karoliny Lanckorońskiej 

Z okazji 90. urodzin jubileuszowy medal otrzymała Karolina Lanckorońska. Historyk i historyk sztuki, Opiekunka Instytutu, założycielka Funduszu im. Karola Lanckorońskiego (od 1967 pod nazwą Fundacja Lanckorońskich z Brzezia), Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymiewspierających pracowników naszego Instytutu stypendiami naukowymi m.in. w Rzymie, Wiedniu w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

W dowód uznania Rada Instytutu jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu imienia Karola i Karoliny Lanckorońskich głównej sali wykładowej w Collegium Iuridicum, dawnej Auli Uniwersyteckiej. Uroczystość, którą uświetnił JM Rektor prof. dr hab. med. Wojciech Nowak odbyła się 12 grudnia 2012 roku.

Na awersie dewiza rodu Lanckorońskich:

FLAMMANS PRO RECTO

Na rewersie:

CAROLINAE

LANCKORONSKA

NONAGENARIAE

MCMLXXXVIII

100-lecie Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na jubileusz 100-lecia akademickiej historii sztuki w Polsce czyli istnienia Instytutu Historii Sztuki UJ, został wybity okolicznościowy medal projektu Bronisław Chromego.

Medal Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

22 listopada 2013 Rada Naukowa Instytutu Historii Sztuki UJ ustanowiła honorowe wyróżnienie Medal Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Medal ma być przyznawany za wybitne działania na rzecz Instututu Historii Sztuki UJ oraz na polu naukowym.

 

30 listopada odbyła się uroczystość wręczenia Medalu zasłużonym emerytowanym pracownikom Instytutu: Pani Profesor Klementynie Żurowskiej oraz Panu Profesorowi Adamowi Małkiewiczowi. Trzeci z Wyróżnionych, Profesor Jerzy Gadomski, ze względu na stan zdrowia, otrzymał medal w domu.

Autorką projektu medalu jest Maria Rząca.

Nagroda im. Marian Sokołowskiego za najlepszą pracę z historii sztuki obronioną na uczelniach krakowskich

Instytut Historii Sztuki UJ wraz z Instytutem Historii Sztuki i Kultury UP JP II, Collegium Artium oraz krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Historyków Sztuki postanowiły ufundować nagrodę za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki napisaną na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Papieskim.

Pierwsza uroczystość odbyła się 30 listopada 2013, a Nagrodę otrzymała mgr Joanna Utzig za pracę Czternastowieczne witraże w kościele katedralnym p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku. Wybrane zagadnienia formy i treścinapisaną w IHS UJ pod kierunkiem dra hab. Marka Walczaka.