Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Web Content Display Web Content Display

Najczęściej zadawane pytania

Tak - w przypadku niemożności uczestniczenia w zajęciach, po uzyskaniu zgody zastępcy dyrektora Instytutu ds. studenckich.

Możliwe jest również zaliczenie zamiast wykładu z oferty Instytutu alternatywnych zajęć z oferty innych instytutów Wydziału Historycznego lub innych wydziałów UJ.

 

Tak, nadwyżkowe wykłady monograficzne można przepisać w roku kolejnym, po uzyskaniu zgody zastępcy dyrektora Instytutu ds. studenckich.

Rejestracja na wszystkie przedmioty odbywa się po zalogowaniu poprzez konto studenckie w systemie USOSweb.

W razie kłopotów z rejestracją na przedmioty w ramach WF, należy kontaktować się ze Studium Wychowania Fizycznego, natomiast w przypadku problemów z rejestracją na Lektoraty pytania należy kierować do Jagiellońskiego Centrum Językowego (JCJ).

 

Tak - rejestracja jest obowiązkowa.

Tak, pod warunkiem stwierdzenia zbieżności efektów nauczania i uzyskania zgody zastępcy dyrektora Instytutu ds. studenckich.

Tak, student ma obowiązek złożyć dwa razy w roku deklaracje wyboru przedmiotów realizowanych w danym roku studiów i zadeklarować łącznie dla obu semestrów liczbę punktów ECTS nie mniejszą niż wymaganą do zaliczenia danego roku studiów.

Wszystkie wnioski o rozliczenie roku należy składać najpóźniej  do 30 września.

Wnioski można znaleźć na stronie Instytutu w zakładce DLA STUDENTÓW - Wzory podań i pism.

Dyrektor ds. studenckich Instytutu Historii Sztuki rozstrzyga następujące podania:    

  • Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie i uznanie punktów ECTS
  • Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie roku studiów
  • Deklaracja o zamiarze wykorzystania urlopu studenckiego
  • Wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy przy uzyskaniu co najmniej 50 punktów ECTS
  • Wniosek o uwzględnienie zaliczonego przedmiotu
  • Rezygnacja z zadeklarowanego przedmiotu.

 

Tytuł pracy magisterskiej należy przesłać do sekretariatu Instytutu Historii Sztuki, na trzy tygodnie przed planowanym terminem obrony ale nie później niż do 1 września (ostateczny termin) ostatniego roku w ramach toku studiów.

Praca powinna być wprowadzona do systemu APD do ostatecznej akceptacji przez promotora, nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

Terminy są regulowane rozporządzeniami Rektora UJ, które można znaleźć w zakładce DLA STUDENTÓW - Prace dyplomowe - informacje.