Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Web Content Display Web Content Display

Czasopisma polskie w Bibliotece Instytutu Historii Sztuki UJ

Poniżej zamieszczamy pełny wykaz czasopism polskich w zbiorach Biblioteki. Część czasopism jest dostępna do przeszukiwania numerów/tomów w katalogu komputerowym Biblioteki Jagiellońskiej (te pozycje są podlinkowane z bezpośrednim przekierowaniem do katalogu).

 

 • Acta Archaeologica Carpathica
 • Acta Archaeologica Waweliana
 • Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
 • Alleluja: rocznik religijny
 • Alma Mater Vilnensis
 • Almanach Sądecki
 • Analecta Cracoviensia
 • Annales Silesiae
 • Ars Forum
 • Archeion
 • Archeologia Polski
 • Archaeologia Polona
 • Archeologia: rocznik Towarzystwa Archeologicznego we Wrocławiu poświęcony historii sztuki i kultury materialnej
 • Archeologia Śląska
 • Architekt
 • Architektura (Organ Stowarzyszenia Architektów Polskich)
 • Architektura: czasopismo Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP
 • Architektura Murator
 • Architektura & Biznes
 • Archiwalia Biblioteki i Muzea Kościelne
 • Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce
 • Arkady
 • Arsenał
 • Art & Business
 • Artium Quaestiones
 • Artluk
 • Artifex Novus
 • Artpunkt: opolski kwartał sztuki
 • Aspiracje
 • Autoportret

 • Balcanica Posnaniensia. Acta et studia
 • Barok. Historia - Literatura - Sztuka
 • Białostocczyzna
 • Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków
 • Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi
 • Bielsko-Bialskie Prace Historyczne
 • Bielsko-Bialskie Studia Muzealne
 • Biuletyn Historii Sztuki
 • Biuletyn Informacyjny Centralnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków
 • Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
 • Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego
 • Biuletyn Krakowski
 • Bulletin de Musée National de Varsovie
 • Biuletyn Numizmatyczny
 • Biuletyn SKOZK
 • Bydgoski Rocznik Muzealny

 • Chowanna. Czasopismo Pedagogiczne
 • Cieszyński Rocznik Muzealny
 • Colloquium Artisticum
 • Czasopismo Techniczne
 • Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich

 • Dagerotyp. Studia z Historii i Teorii Fotografii
 • Dawna Kultura: czasopismo kwartalne Polskiego Towarzystwa Archeologicznego
 • Dwutygodnik Literacki
 • Dysputy Konserwatorskie
 • Dzieła i Interpretacje
 • Dziennik Literacki

 • Estetyka / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
 • Études et travaux. Centre d'Archéologie Méditerranéenne de l'Académie Polonaise des Sciences
 • Exit. Nowa sztuka w Polsce

 • Flash Art: wiodący europejski magazyn sztuki
 • Folia Fromborcensia: pismo Fundacji im. Mikołaja Kopernika
 • Folia Historiae Artium
 • Folia Historica Cracoviensia
 • Fontes Archaeologici Posnanienses: annales Musei Archaeologici Posnaniensis
 • Fragile
 • La France et la Pologne dans leurs Relations Artistiques: annuaire historique édite par la Bibliothèque Polonaise de Paris

 • Gdańskie Studia Muzealne
 • Gdańsk Wczesnośredniowieczny. Gdańskie Studia Językoznawcze / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Genealogia
 • Głos Plastyków: miesięcznik ilustrowany poświęcony sztukom plastycznym
 • Gniezno. Studia i Materiały Historyczne
 • Grafika: organ Związku Polskich Artystów Grafików i Zrzeszenia Kierowników Zakładów Graficznych

 • Ha!art
 • Herito
 • Herold Polski
 • Historyka. Studia Metodologiczne

 • Ikonoteka
 • Ikonosfera. Zeszyty muzealne
 • Informator Archeologiczny

 • Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien

 • Kalendarz Astronomiczno-Gospodarski na rok 1848
 • Kalendarz Ilustrowany na rok 1877 J. Jaworskiego
 • Kalendarz Krakowa
 • Kalendarz Krakowski Józefa Czecha
 • Spis głównych artykułów i zdarzeń z 39 tomów kalendarza Józefa Czecha od roku 1877 do roku 1915
 • Kalendarz Polski
 • Kalendarz Powszechny Juliusza Wildta
 • Kalendarz Warszawski Ilustrowany
 • Konteksty. Polska Sztuka Ludowa
 • Koszalińskie Zeszyty Muzealne
 • Krakowski Miesięcznik Artystyczny
 • Krakowski Rocznik Archiwalny
 • Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze
 • Kronika Miasta Poznania
 • Kronika Zamkowa. Roczniki
 • Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
 • Kultura i Społeczeństwo
 • Kunszt
 • Kurier Konserwatorski
 • Kwartalnik Architektury i Urbanistyki.
 • Kwartalnik Architektury i Urbanistyki: teoria i historia
 • Kwartalnik Historii i Kultury Materialnej
 • Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
 • Kwartalnik Historyczny
 • Kwartalnik Muzealny
 • Kwartalnik Opolski

 • Lubelszczyzna. Miscellanea castellana et fortificata
 • Lubuskie Materiały Konserwatorskie

 • Magazyn Sztuki
 • Małopolskie Studia Historyczne
 • Materiały Archeologiczne
 • Materiały do Biografii, Genealogii i Heraldyki Polskiej
 • Materiały do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Metodologii Badań nad Sztuką
 • Materiały i Sprawozdania Konserwatorskie Województwa Krakowskiego
 • Materiały i Studia Muzealne
 • Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
 • Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie
 • Materiały Wczesnośredniowieczne
 • Materiały Zachodniopomorskie
 • Materiały do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Badań nad Sztuką
 • Mazowsze. Dziedzictwo Kulturowe
 • Meander: miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego
 • Miscellanea Łódzkie
 • Modus. Prace z Historii Sztuki
 • Monument: studia i materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków
 • Muzealnictwo
 • Muzeum Narodowe w Krakowie. Raporty roczne 2006-2013 [2006]
 • Muzeum. Kwartalnik Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
 • Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu. Rocznik.

 • Nasza Przeszłość
 • Nike: czasopismo poświęcone polskiej kulturze plastycznej
 • Notae Numismaticae

 • Obieg
 • Ochrona Zabytków
 • Ochrona Zabytków Sztuki: czasopismo poświęcone opiece nad zabytkami, inwentaryzacji i geografji zabytków.
 • Ochrona Zabytków
 • Opolski Rocznik Muzealny
 • Opuscula Musealia
 • Orońsko. Kwartalnik Rzeźby

 • Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
 • Pamiętnik Literacki
 • Pamiętnik Muzealny
 • Pamiętnik Sandomierski: pismo poświęcone dzieiom i literaturze oyczystey
 • Pamiętnik Świętokrzyski
 • Pamiętnik Sztuk Pięknych
 • Pamiętnik Teatralny: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce teatru
 • Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego
 • Panoptikum
 • Перемиськи дзвони
 • Pismo Zbiorowe Wileńskie
 • Pokaz. Pismo Krytyki Artystycznej
 • Polish Art Studies
 • Polski Kraków: pismo ilustrowane poświęcone potrzebom artystycznym i kulturalnym Krakowa i okolicy
 • Pomorze Gdańskie. Kultura i sztuka
 • Porta Aurea
 • Prace Archeologiczne
 • Prace Historii Sztuki
 • Prace Humanistyczne
 • Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury
 • Prace Komisji Historii. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
 • Prace Komisji Historii Sztuki
 • Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej
 • Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna
 • Prace i Materiały Sprawozdawcze Sekcji Historii Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie
 • Prace Sekcyi Historyi Sztuki i Kultury Towarzystwa Naukowego we Lwowie
 • Pressje
 • Projekt
 • Przegląd Artystyczny
 • Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny
 • Przegląd Geologiczny
 • Przegląd Dokumentacji Zabytków
 • Przegląd Historji Sztuki
 • Przegląd Kulturoznawczy
 • Przegląd Humanistyczny
 • Przegląd Filozoficzny
 • Przegląd Lwowski: pismo dwutygodniowe naukowo-literacko-polityczne
 • Przegląd Muzealny: miesięcznik poświęcony muzeologji
 • Przegląd Polski
 • Przegląd Wielkopolski
 • Przegląd Wschodni
 • Przegląd Zachodni
 • Przemysł Artystyczny : wydawnictwo Miejskiego Muzeum Przemysłowego we Lwowie
 • Przemysł i Rzemiosło
 • Przyjaciel Ludu
 • Przyjaciel Sztuki Kościelnej

 • Quart

 • Raport roczny Muzeum Narodowego w Warszawie
 • Renowacje i Zabytki
 • Rocznik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Rocznik Białostocki
 • Roczniki Biblioteczne
 • Rocznik Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie
 • Rocznik / Centralne Biuro Wystaw Artystycznych
 • Rocznik dla Archeologów, Numizmatyków i Bibliografów Polskich
 • Rocznik Gdański
 • Rocznik Elbląski
 • Rocznik Historii Sztuki
 • Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki
 • Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskiém
 • Rocznik Krakowski
 • Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury
 • Rocznik Muzeów Województwa Rzeszowskiego
 • Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie
 • Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
 • Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 • Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie
 • Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
 • Rocznik Muzeum Sztuki w Łodzi 1930-1962
 • Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego
 • Rocznik Muzeum w Gliwicach
 • Rocznik Muzeum Okręgowego w Toruniu
 • Rocznik Niepołomicki
 • Rocznik Olsztyński
 • Rocznik Podhalański plus Rocznik podhalański
 • Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
 • Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności
 • Rocznik Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków
 • Rocznik Przemyski
 • Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
 • Rocznik Sądecki
 • Roczniki Teologiczno-Kanoniczne
 • Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim Złączonego: Oddziału Sztuk i Archeologii
 • Rocznik Toruński
 • Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk
 • Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
 • Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk
 • Rocznik Sztuki Śląskiej
 • Rocznik Warszawski
 • Rocznik Woyskowy Królestwa Polskiego
 • Rocznik Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Rozprawy Komisji Historii Sztuki
 • Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki
 • Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie
 • Rzeczy Piękne
 • Rzeszowska Teka Konserwatorska
 • Rzeźba Polska

 • Sacrum et Decorum
 • Seminaria Niedzickie
 • Seminaria Orońskie
 • Silesia Antiqua
 • Silva Rerum: miesięcznik Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie
 • Skarbniczka
 • Slavia Antiqua
 • Slavia Occidentalis
 • Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
 • Spotkania z Zabytkami
 • Sprawozdania Archeologiczne
 • Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce
 • Sprawozdanie Dyrekcyi Muzeum Narodowego w Krakowie
 • Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem za rok 1886
 • Sprawozdania z działalności IS PAN
 • Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
 • Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie
 • Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego
 • Sprawozdanie i Wydawnictwo Wydziału Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury
 • Sprawozdania z Badań Muzeum Archeologicznego w Krakowie
 • Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności
 • Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk
 • Studia Claromontana
 • Studia Estetyczne
 • Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego
 • Studia do Dziejów Wawelu
 • Studia do Dziejów Sztuki w Polsce
 • Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza
 • Studia i Materiały do Historii Wojskowości
 • Studia i Materiały do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki
 • Studia i Materiały Lubelskie
 • Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej
 • Studia Lubaczoviensia: studia teologiczno-historyczne
 • Studia Mediewistyczne
 • Studia Metodologiczne
 • Studia Muzealne
 • Studia Palmyreńskie
 • Studia Pomorskie
 • Studia Przemyskie
 • Studia Renesansowe
 • Studia Semiotyczne
 • Studia Warmińskie
 • Studia Waweliana
 • Studia Wczesnośredniowieczne
 • Studia Wilanowskie
 • Studia z Dziejów Liturgii w Polsce
 • Studia z Historii Semiotyki
 • Studia Źródłoznawcze
 • Szkice Legnickie
 • Sztuka
 • Sztuka i Artysta
 • Sztuka i Dokumentacja
 • Sztuka i Kultura
 • Sztuka: miesięcznik ilustrowany poświęcony sztuce i kulturze
 • Sztuki Piękne: miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu, grafice i zdobnictwu
 • Sztuka w Rzemiośle: organ Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej w Warszawie
 • Szum
 • Światowid. Rocznik muzeum PRL-u

 • Techne / TEXNH: pismo łódzkich historyków sztuki
 • Teka Konserwatorska: rocznik Koła CK Konserwatorów Starożytnych Pomników Galicyi Wschodniej
 • Teka Konserwatorska
 • Teka Konserwatorska. Polska Południowo-wschodnia
 • Teka Komisji Historii Sztuki
 • Teka Komisji Urbanistyki i Architektury
 • Teka Lubelska
 • Teka Wileńska
 • Teka Zamojska
 • Teki Archiwalne
 • Teki Krakowskie
 • Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja
 • Teksty Drugie
 • Tygodnik Mód i Nowości Dotyczących Gospodarstwa
 • Tygodnik Poznański: pismo naukowo-literackie
 • Tygodnik Sztuk Pięknych: pismo czasowe
 • Tytuł roboczy: archiwum

 • Zapiski Muzealne
 • Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne
 • Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • Zaranie Śląskie
 • Zeszyty Artystyczne
 • Zeszyty Naukowe Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Zeszyty Naukowe KUL
 • Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Architektura i Urbanistyka
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki
 • Zeszyty Malarstwa: Zeszyty Naukowo‑Artystyczne Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Zeszyty Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
 • Zeszyty Naukowe. Acta Universitatis Nicolai Copernici
 • Ziemia
 • Ziemia. Ilustrowany miesięcznik krajoznawczy
 • Ziemia Śląska. Miesięcznik Poświęcony Przeszłości Śląska
 • Znak
 • Życie Nauki
 • Życie Sztuki
 • Z otchłani wieków