Współpraca Instytutu z Zamkiem Królewskim na Wawelu

W 2023 roku Instytut Historii Sztuki UJ podpisał z Zamkiem Królewskim na Wawelu umowę o współpracy naukowej pomiędzy instytucjami. 

Jednym z jej elementów jest organizacja wystaw specjalistycznych, których kuratorami są pracownicy Instytutu i Zamku na Wawelu.