Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Web Content Display Web Content Display

Seria "Skarby Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego"

Instytut od 2012 r. wydaje serię "Skarby Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego" pod redakcją dra Wojciecha Walanusa. Jej celem jest prezentacja wybranych obiektów ze zbiorów Fototeki, składających się na zespoły o wspólnej tematyce lub proweniencji.

 

Okładka 1 tomu serii Skarby Fototeki poświęconego cerkwiom drewnianymKsiążka Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej jest pierwszym tomem serii, w której publikowane będą wybrane, najcenniejsze fotografie ze zbiorów Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednego z najstarszych archiwów fotograficznych o profilu historyczno-artystycznym na ziemiach polskich.

Okładka 2 tomu serii Skarby Fototeki, poświęconego zabytkom na dawnych kresach wschodnich RzeczypospolitejW utrwalaniu i popularyzowaniu pamięci o dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej centralną rolę odgrywają fotografie archiwalne, bez których poznawanie tej części polskiego dziedzictwa kulturowego byłoby praktycznie niemożliwe. Fototeka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego przechowuje ponad dwa tysiące odbitek, ukazujących dzieła sztuki z tamtych terenów. Książka prezentuje najcenniejszy fragment tego zasobu: osiemdziesiąt fotografii powstałych w XIX wieku, mogących zatem uchodzić za „inkunabuły" polskiej fotografii dokumentacyjnej. Wśród ich autorów znalazły się nazwiska wielu wybitnych mistrzów obiektywu (m.in. Teodora Szajnoka, Józefa Czechowicza, Michała Greima i Edwarda Trzemeskiego), a zróżnicowana tematyka fotografii obejmuje widoki miast, budowle i ich wyposażenie, projekty architektoniczne, a nawet zabytki archeologiczne i wnętrza ekspozycji muzealnych.

Okładka 3 tomu serii Skarby Fototeki poświęconego fotografiom wykonanym w Krakowie przez agencję Staatliche Bildstelle z Berlina w 1940 rokuFototeka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego przechowuje kilkaset odbitek fotograficznych, pochodzących ze zbiorów Instytutu Niemieckiej Pracy Wschodniej (Institut für Deutsche Ostarbeit, IDO), powołanego decyzją Hansa Franka i funkcjonującego w Krakowie w latach 1940–1944. Odbitki te, pierwotnie stanowiące aparat badawczy różnych sekcji IDO (przede wszystkim Sekcji Historii Sztuki), zostały przejęte w latach powojennych przez Zakład (później Instytut) Historii Sztuki UJ i „wtopiły” się w topograficzną strukturę jego Fototeki. Naklejone wtórnie na kartonowe lub tekturowe podkłady, dziś często skutecznie skrywają swą okupacyjną proweniencję.

Niniejszy tom Skarbów Fototeki prezentuje chyba najcenniejszy fragment tego zbioru: fotografie wykonane w roku 1940 w Krakowie i kilku pobliskich miejscowościach przez Edgara Titzenthalera ze Staatliche Bildstelle, renomowanej niemieckiej instytucji zajmującej się dokumentacją dzieł sztuki.