Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

logo Instytutu z motywem liścia akantu

Web Content Display Web Content Display

Zakończone projekty badawcze

Architektura i wyposażenie zespołu klasztornego Dominikanów w Krakowie - od I połowy XIII w. do czasów współczesnych

Kierownik projektu: dr Marcin Szyma
Termin realizacji: 13 VII 2015 - 12 IV 2021
Kwota przyznana: 674 498,00 zł
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (konkurs OPUS)

Architektura jako środek reprezentacji władzy monarszej w Małopolsce doby jednoczenia i konsolidacji Królestwa Polskiego 1243-1370

Kierownik projektu: mgr Piotr Pajor
Termin realizacji: 2015 - 2017
Kwota przyznana: 67 144,00 zł
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (konkurs PRELUDIUM)

Architektura klasycyzmu na ziemiach polskich lat 1764-1830 a polityczny dyskurs modernizacji

Kierownik projektu: dr Mikołaj Getka-Kenig
Termin realizacji: 16 IX 2016 - 15 IX 2019
Kwota przyznana: 449 000,00 zł
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (konkurs FUGA)

ART-Dok Polska – Cyfrowe Repozytorium Historii Sztuki

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Krasny
Termin realizacji: 5 III 2013 - 4 III 2016
Kwota przyznana: 160 445,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Cyfrowa historia sztuki

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Krasny
Termin realizacji: 2021 - 2022 (12 miesięcy)
Kwota przyznana: 15 000,00 zł
Instytucja finansująca: POB Heritage (Priorytetowe Obszary Badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim) - Minigrant 2020 (edycja II)

Dekoracyjne malarstwo ścienne artystów „Polska Sztuka Stosowana"

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Bałus - wykonawca mgr Irena Buchenfeld-Kamińska
Termin realizacji: 16 III 2010 - 7 II 2014
Kwota przyznana: 31 250,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Dziedzictwo sakralne archidiecezji lwowskiej - inwentaryzacja ostatniego fragmentu historycznego obszaru archidiecezji lwowskiej

Kierownik projektu: dr Agata Dworzak
Termin realizacji: 2021 - 2022 (12 miesięcy)
Kwota przyznana: 14 496,00 zł
Instytucja finansująca: POB Heritage (Priorytetowe Obszary Badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim) - Minigrant 2020 (edycja III)

EURUS - katalog analogowej dokumentacji fotograficznej (1870-1998) dziedzictwa kulturowego na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej ze zbiorów IHS UJ, IHS UW i IS PAN

Kierownik projektu: dr Rafał Nestorow
Termin realizacji: 1 X 2015 - 30 IX 2022
Kwota przyznana: 1 077 500,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Fotografie dzieł sztuki polskiej w zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowanie naukowe, digitalizacja i wydanie katalogu

Kierownik projektu: dr Wojciech Walanus
Termin realizacji: 7 VII 2014 - 6 XI 2019
Kwota przyznana: 450 000,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Informacje o projekcie w zakładce Fototeki

Icones Regum. Ilustrowane poczty władców w narracjach narodowych Polski, Węgier, Czech i Słowacji

Kierownik projektu: dr Karolina Anna Mroziewicz
Termin realizacji: 16 IX 2015 - 15 IX 2018
Kwota przyznana:  422 776,00 zł
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (konkurs FUGA)

Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Województwo bełskie

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ
Termin realizacji: od 24 XII 2012 - 23 VI 2021
Kwota przyznana: 622 160,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej – ziemia lwowska, część wschodnia

Kierownik projektu: dr hab. Piotr Krasny
Termin realizacji: 12 XII 2005 - 11 VIII 2008
Kwota przyznana: 350 000,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej - ziemia halicka, część pd.-wsch. i miasto Lwów

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Ostrowski
Termin realizacji: 2 X 2008 - 1 X 2011
Kwota przyznana: 348 000,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Lwów i Ziemia Chełmska

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Ostrowski
Termin realizacji: 26 I 2012 - 25 I 2016
Kwota przyznana: 533 000,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Projekt realizowany w Międzynarodowym Centrum Kultury

Józef Kremer (1806-1875) - kontynuacja

Kierownik projektu: dr Urszula Bęczkowska
Termin realizacji: 20 XII 2012 - 19 II 2017
Kwota przyznana: 200 000,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Kamienna architektura wczesnośredniowieczna w Polsce. Inwentaryzacja i dokumentacja technik i materiałów budowlanych. Analiza związków warsztatowych w kontekście badań interdyscyplinarnych

Kierownik projektu: dr Teresa Rodzińska-Chorąży
Termin realizacji: 8 V 2008 - 8 V 2012
Kwota przyznana: 160 000,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Katalog zabytków sztuki Małopolski (seria Dehio). Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen – Kleinpolen

Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Małkiewicz
Termin realizacji: 13 XI 2006 - 12 XI 2010
Kwota przyznana: 103 500,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Korpus witraży średniowiecznych w Polsce

Kierownik projektu: dr Dobrosława Horzela
Termin realizacji: 2015 - 2019
Kwota przyznana: 900 000,000 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymsko-katolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Bałus
Termin realizacji: 27 I 2012 - 26 I 2017
Kwota przyznana: 1 991 619,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Lwowskie rodziny artystyczne drugiej połowy XVIII stulecia

Kierownik projektu: mgr Agata Dworzak
Termin realizacji: 24 II 2015 - 23 II 2018
Kwota przyznana: 130 788,00 zł
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (konkurs PRELUDIUM)

Modernizm i nowe państwa w Europie Środkowej 1918-1939

Kierownik projektu: dr Andrzej Szczerski
Termin realizacji: 12 V 2008 - 9 VII 2010
Kwota przyznana: 55 000,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na marginesach nowoczesności. Nihilizm w sztuce polskiej XX wieku

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Bałus - wykonawca mgr Dominik Kuryłek
Termin realizacji: 30 II 2011 - 28 II 2013
Kwota przyznana: 39 595,00 zł
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Negocjując podmiot kobiecy. Początki sztuki feministycznej w Polsce

Kierownik projektu: dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko - wykonawca mgr Ewa Małgorzata Tatar
Termin realizacji: zamknięty 15 VI 2012
Kwota przyznana:
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Obraz sztuki średniowiecznej w polskim piśmiennictwie, grafice i malarstwie epoki nowożytnej

Kierownik projektu: mgr Kinga Blaschke
Termin realizacji: 13 XII 2011 - 12 VI 2013
Kwota przyznana: 39 470,00 zł
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Początki portretu w Europie Środkowej (ok. 1350-1430)

Kierownik projektu: mgr Mateusz Grzęda
Termin realizacji: 29 VII 2013 - 28 VIII 2015
Kwota przyznana: 57 200,00 zł
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (konkurs PRELUDIUM)

Postminimalizm w sztukach wizualnych. Felix Gonzalez-Torres, Roni Horn, Derek Jarman

Kierownik projektu: dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko - wykonawca mgr Wojciech Szymański
Termin realizacji: zakończony w 2011
Kwota przyznana:
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przetłumaczenie, opracowanie naukowe i wydanie krytyczne "Instrukcji budowania i wyposażania kościołów" Karola Boromeusza

Kierownik projektu: prof. Piotr Krasny
Termin realizacji: 2019 - 2021
Kwota przyznana: 101 528,000 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Przygotowanie i opublikowanie antologii tekstów „Autorzy doby renesansu o kulturze i sztuce na Wawelu"

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Fabiański
Termin realizacji: 20 VIII 2012 - 19 II 2014
Kwota przyznana: 37 750,00 zł
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Projekt realizowany w Zamku Królewskim na Wawelu

Spadkobierca romantyzmu, rzeźbiarz Wacław Szymanowski

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Bałus - wykonawca mgr Kamila Podniesińska
Termin realizacji: 13 IV 2007 - 12 IV 2009
Kwota przyznana: 25 000,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stanisław Chlebowski, „Nadworny Farbiarz Jego Sułtańskiej Mości". Życie i twórczość

Kierownik projektu: dr hab. Marek Zgórniak - wykonawca mgr Agata Wójcik
Termin realizacji: 29 X 2010 - 28 XII 2012
Kwota przyznana: 31 250,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Sztuka kolonii genueńskich w Basenie Morza Czarnego (1261-1475). Z badań nad zagadnieniami akulturacji w sztuce późnośredniowiecznej

Kierownik projektu: dr Rafał Quirini-Popławski
Termin realizacji: 4 II 2013 - 3 VIII 2015
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Sztuka w Europie Środkowo-wschodniej po 1989 roku

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Szczerski
Termin realizacji: 18 II 2013 - 17 VIII 2015
Kwota przyznana: 180 500,00 zł
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Średniowieczne fazy budowy kościoła dominikańskiego p.w. św. Jakuba w Sandomierzu (od 1226 r. do XIV wieku)

Kierownik projektu: mgr Justyna Kamińska
Termin realizacji: 2021 - 2022 (12 miesięcy)
Kwota przyznana: 15 000,00 zł
Instytucja finansująca: POB Heritage (Priorytetowe Obszary Badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim) - Minigrant 2020 (edycja II)

Teorie architektury w Polsce w XIX i na początku XX wieku

Kierownik projektu: dr Urszula Bęczkowska
Termin realizacji: 12 III 2013 - 11 III 2016
Kwota przyznana: 119 308,00 zł
Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Tłumaczenie książki „Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900"

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Szczerski
Termin realizacji: 22 XI 2012 - XII 2014
Kwota przyznana: 48 000,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Word of Art. Model of training and collaboration in contemporary art (Świat sztuki. Modele kształcenia i współprac w sztuce współczesnej)

Kierownik projektu: dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Termin realizacji: zakończony w 2012
Kwota przyznana: 95 500,00 EUR
Instytucja finansująca: Centrum sztuki Zavod za podobno umetnost– Ljubljana
Partnerzy: Schnittpunkt Verein fur Ausstellungstheorie und praxis– Universität für angewandte Kunst Wien, Austria; Kurziv Platforma za pitanja kulture media i drustva – Zagreb, Chorwacja

Wykonanie modeli komputerowych kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie obrazujących najważniejsze etapy jego powstawania (od ok. 1320-do czasów współczesnych)

Kierownik projektu: dr hab. Marek Walczak, prof. UJ
Termin realizacji: 2021 - 2022 (12 miesięcy)
Kwota przyznana: 12 748,16 zł zł
Instytucja finansująca: POB Heritage (Priorytetowe Obszary Badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim) - Minigrant 2020 (edycja I)

XIX-wieczne witraże kościołów i klasztorów Krakowa (1815-1914)

Kierownik projektu: dr hab. Marek Zgórniak - wykonawca mgr Tomasz Szybisty
Termin realizacji: 30 V 2007 - 29 V 2010
Kwota przyznana: 43 500,00 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zapomniane dziedzictwo: zbiór odlewów gipsowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rekonstrukcja kolekcji, opracowanie, katalog, konserwacja

Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ
Termin realizacji: 14 VII 2014 - 13 X 2019
Kwota przyznana: 250 000,000 zł
Instytucja finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki