Opiekunowie i starostowie poszczególnych lat studiów

STUDIA LICENCJACKIE

I rok historii sztuki: dr Magdalena Kunińska

ochrony dóbr kultury: dr Andrzej Siwek

starosta historii sztuki: 

starosta ochrony dóbr kultury: 

 

II rok historii sztuki: dr Dorota Jędruch

ochrony dóbr kultury:  

starosta historii sztuki: 

starosta ochrony dóbr kultury: 

 

III rok historii sztuki: dr Magdalena Garnczarska

ochrony dóbr kultury: mgr Marek Świdrak

starosta historii sztuki: 

starosta ochrony dóbr kultury:

STUDIA MAGISTERSKIE

I rok: 

starosta: 

II rok:  

starosta: