HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ LETNIEJ POPRAWKOWEJ 2022/2023

Historia sztuki

Wstęp do historii sztuki: 1 września, godz. 9:00, Sala Lanckorońskich, 13 września, godz. 15:30, Sala Lanckorońskich, tylko dla uprawnionych

Podstawy ikonografii od antyku chrześcijańskiego do początków XX w.:  6 września, godz. 10:00 sala 36

Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu: 5 września, od godz. 9:00, gabinet 51

Język łaciński: 14 września, godz.11, Sala Lanckorońskich

Nauki Pomocnicze Historii: 4 września (poniedziałek) o godz. 10, w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii ul. św. Anny 6 I piętro.

Wybrane zagadnienia sztuki nowożytnej: 5 września, godz. 8:30, Sala Lanckorońskich,  część ustna gabinet 53, 14 września,godz.9:00 sala 39, tylko dla uprawnionych

Muzealnictwo: 6 września, godz.14:00, Sala 40, 12 września,godz.10:00 sala 40, tylko dla uprawnionych.

Ziemia Sandomierska (ćwiczenia terenowe): 8 września, godz. 10:00, Sala Lanckorońskich

Prawo w ochronie własności intelektualnej: 5 września, godz. 11:30 , na ul. Józefa 19, 15 września, godz. 11:00, na ul. Józefa 19, sala 5

 

Studia II stopnia

Metodologia: 11 września godz. 12:00, gabinet 55

Prawo w ochronie własności intelektualnej: 5 września, godz. 11.30 , na ul. Józefa 19. 15 września, godz. 11:00, na ul. Józefa 19, sala 5

 

 

Ochrona dóbr kultury

Wstęp do historii sztuki i styloznawstwa: 4 września, godz. 10:00, gabinet 47

Historia sztuki powszechnej: 6 września, godz. 10:00, Sala Lanckorońskich

Historia sztuki polskiej: 1 września, godz. 17:00, Sala Lanckorońskich, 11 września, godz. 11:00, Sala Lanckorońskich, tylko dla uprawnionych

Doktryny konserwatorskie w ujęciu historycznym: 5 września, od godziny 9:00, sala 8

Ochrona dóbr kultury a ich udostępnianie w turystyce: 12 września, godz. 9:30, sala 8-zmiana

Prawo w ochronie własności intelektualnej: 5 września, godz. 11:30 , na ul. Józefa 19. 15 września, godz. 11:00, na ul. Józefa 19, sala 5

 

 

Data opublikowania: 04.07.2023
Osoba publikująca: Anna Radwan