EGZAMIN DYPLOMOWY (kobyła) z historii sztuki i ochrony dóbr kultury

Dyrekcja Instytutu uprzejmie informuje, że egzamin dyplomowy z historii sztuki i odk odbędzie się w następujących terminach:

Egzamin dyplomowy z historii sztuki:

3-4 lipca 2023 r., od godz. 9:00, sala 43

1-4 września 2023 r., od godz. 9:00, sala 43

11-12 września 2023 r., od godz. 9:00, sala 43

Egzamin dyplomowy z odk:

4-5 lipca 2023 r., od godz. 9:00, sala 36

1-4 września 2023 r., od godz. 9:00, sala 36

11-12  września 2023 r., od godz. 9:00, sala 36

 

Przypomnienie

Do egzaminu dyplomowego dopuszczone są wyłącznie osoby, które uzyskały oceny lub zaliczenia ze wszystkich przedmiotów ujętych w programie studiów oraz  złożyły wymagane  dokumenty do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego zgodnie z Zarzadzeniem nr 3   Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  z dnia 11 stycznia 2021 r. w/s dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Procedura

Zapisu na egzamin dyplomowy dokonuje się osobiście w sekretariacie lub mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie student.uj.edu.pl (z innych nie będą przyjmowane)

Listy zostaną zamknięte, zgodnie z regulaminem studiów, na 4 dni przed egzaminem, wtedy żadnych zmian  już nie można dokonać.

Data opublikowania: 24.05.2023
Osoba publikująca: Edyta Zborowska-Kopacz