PROGRAM ERASMUS+ ogłoszenie II studenckiego konkursu stypendialnego na rok akademicki 2023/2024

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych ogłosił dodatkowy konkurs stypendialny na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na II semestr roku akademickiego 2023/2024.    

Konkurs stypendialny przeznaczony jest dla studentów wszystkich rodzajów studiów oraz doktorantów (niezależnie od przynależności państwowej). Stypendia Erasmus+ umożliwiają podjęcie studiów na uczelniach, z którymi Instytut Historii Sztuki UJ podpisał dwustronne umowy o wymianie studenckiej. 

Uwaga: w ramach dodatkowego konkursu do dyspozycji są jedynie miejsca niewykorzystane w ramach zasadniczego konkursu. 

II rekrutacja na program Erasmus+ studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb według następującego harmonogramu: 

29.05. – 05.06.2023: składanie wniosków przez USOSweb 

06.06. – 19.06.2023: kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb 

20.06. – 22.06.2023: procedura odwoławcza 

23.06. – 30.06.2023: rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z procedurą konkursową proszę o kontakt mailowy. Proszę również o doręczanie zaświadczeń o znajomości języka obcego oraz średniej ocen w formie papierowej (do Sekretariatu na półkę z moim nazwiskiem) lub w formie skanu na adres email. Wszystkie inne dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej w systemie USOSweb. 

Magdalena Garnczarska 

 
Data opublikowania: 19.05.2023
Osoba publikująca: Agata Dworzak