PROGRAM ERASMUS+ ogłoszenie studenckiego konkursu stypendialnego na rok akademicki 2023/2024

Dział Obsługi Studentów Zagranicznych ogłosił konkurs stypendialny na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na II semestr roku akademickiego 2023/2024.  

Konkurs stypendialny przeznaczony jest dla studentów wszystkich rodzajów studiów oraz doktorantów (niezależnie od przynależności państwowej). Stypendia Erasmus+ umożliwiają podjęcie studiów na uczelniach, z którymi Instytut Historii Sztuki UJ podpisał dwustronne umowy o wymianie studenckiej. Wykaz aktualnie obowiązujących umów oraz dokumentów wymaganych w podaniu znajduje się na stronie: http://www.ihs.uj.edu.pl/wiadomosci/erasmus
 
Rekrutacja na program Erasmus+ studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb w terminie 16.01-05.02.2023.
 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z procedurą konkursową proszę o kontakt mailowy: magdalena.garnczarska@uj.edu.pl

Proszę również o doręczanie zaświadczeń o znajomości języka obcego w formie papierowej lub w formie skanu na ww. adres email. Wszystkie inne dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej w systemie USOSweb.
Data opublikowania: 15.01.2023
Osoba publikująca: Agata Dworzak