Pani Elżbieta Musialik odwołuje

Pani Elżbieta Musialik odwołuje 9 stycznia  2023 r. zajęcia  z zabytków w odbiorze społecznym (ćwiczenia) z powodu choroby. Zajęcia zostaną odpracowane w formie asynchronicznej, ustalonej wcześniej ze studentami.
Data opublikowania: 09.01.2023
Osoba publikująca: Edyta Zborowska-Kopacz