Biblioteka Instytutu Historii Sztuki prowadzi wymianę biblioteczną z Bibliotekami następujących Instytucji polskich i zagranicznych:

 • Muzeum Narodowe w Gdańsku
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Muzeum Narodowe w Poznaniu
 • Muzeum Narodowe w Szczecinie
 • Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 • Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
 • Muzeum Sztuki w Łodzi
 • Muzeum Śląskie w Katowicach
 • Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego
 • Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Biblioteka PAU i PAN w Krakowie
 • Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
 • Instytut Historii Sztuki KUL
 • Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Instytut Sztuki PAN
 • Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Zamek Królewski w Warszawie
 • Zamek Królewski na Wawelu
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa  
 • Stowarzyszenie Historyków Sztuki Biblioteka im. prof. Jana Białostockiego
 • Ústředni knihovna Filozofické fakulty Masarykove university, Brno
 • Ústav dĕjin uměni AV ČR, Praha
 • Institut für Kunst- und Bildgeschichte (IKB), Berlin
 • Kunstgeschichtliches Institut Goethe-Universität, Frankfurt am Main
 • Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V.an der Universität Leipzig (GWZO), Leipzig
 • Zentralinstitut für Kunstgeschichte, München
 • Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg
 • Ústav dejín umenia SAV, Bratislava
 • Slovenská národná galéria, Bratislava
 • The Library of the Budapest Museum of Fine Arts, Budapest

Ponadto zbiory Biblioteki wzbogacają dary od Darczyńców prywatnych, jak i wymienionych poniżej Instytucji. Za wszystkie dary serdecznie dziękujemy!

 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Biuro Wystaw Artystycznych Olsztyn
 • Biblioteka Centrum Rzeźby polskiej w Orońsku
 • Fundacja 9/11 Art Space Poznań
 • Galeria Piekary Poznań
 • Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
 • Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
 • Towarzystwo „Pro Museo” Kraków
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej Wydział Sztuki Kraków
 • Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
 • Ośrodek Kultury i Sztuki Wrocław
 • Museé National d'Histoire et d'art. Bibliothéque, Luxemburg
 • Institutul de istoria Artei „G. Oprescu" Biblioteca Academiei Romane, Bucuresti
 • Centrum vied o umení SAV Slovenskiej Akademie Vied, Bratislava