Materiały do dziejów sztuki i kultury XVII i XVIII wieku

Nowa seria wydawnicza pod redakcją dra hab. Andrzeja Betleja, publikująca opracowania bazujące na obszernie przytaczanych źródłach archiwalnych.

Dotychczas ukazało się osiem tomów, a kolejne są w przygotowaniu.

1 /image/image_gallery?uuid=f83a1cfb-8f59-42c0-ab9f-646a677c4be5&groupId=12925174 300 440 2 9
2 /image/image_gallery?uuid=ceb1ebe8-1800-4963-b65b-30769cc6c0b6&groupId=12925174 300 435 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=a863e15c-23a4-4dfd-ad9d-791753e2184a&groupId=12925174 300 442 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=d92f1f31-d6e8-4c7d-9740-0250eea75043&groupId=12925174 300 437 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=7c5500a0-abe3-4434-87a3-bac7c8b907d1&groupId=12925174 300 441 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=48e8e122-6901-4e86-9fba-b27bed2526d6&groupId=12925174 300 443 7 5
7 /image/image_gallery?uuid=762819e3-a94b-427d-802c-b8549df53b37&groupId=12925174 300 433 8 6
8 /image/image_gallery?uuid=7897aaa5-65a1-4502-a305-8d829fd3038f&groupId=12925174 300 438 9 7

» Tom I. Andrzej Betlej, Anna Markiewicz, "Pałac w Cucułowcach w świetle inwentarza pośmiertnego Jerzego Stanisława Dzieduszyckiego z 1731 roku", Kraków 2016

Publikację można pobrać na portalu Academia.edu.

» Tom II. Agata Dworzak, "FABRICA ECCLESIAE SANDOMIRIENSIS. Dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych", Kraków 2016

» Tom III. Andrzej Betlej, Agata Dworzak, Anna Markiewicz, Pałac w Wiśniowcu w świetle inwentarzy staropolskich, Kraków 2016

Publikację można pobrać na portalu Academia.edu.

» Tom IV. Andrzej Betlej, Pałac w Teofilpolu w świetle inwentarzy XIX-wiecznych, Kraków 2016

Publikację można pobrać na portalu Academia.edu.

» Tom V. Andrzej Betlej, Anna Markiewicz, Magnificentia rerum. Materiały źródłowe do fundacji artystycznych w XVIII wieku, Kraków 2017

» Tom VI, Alina Barczyk, Pałac w Dęblinie. Inwentarze z czasów Michała Jerzego Wandalina Mniszcha, Kraków 2017

» Tom VII. Rafał Nestorow, Zamek Czartoryskich w Klewaniu w świetle źródeł archiwalnych, Kraków 2018

» Tom VIII. Agata Dworzak, Lwowskie środowisko artystyczne w XVIII wieku w świetle ksiąg metrykalnych i sądowych, Kraków 2018