Projekt ART-Dok. Cyfrowe Repozytorium Historii Sztuki

Poniżej prezentujemy linki do polskich czasopism o sztuce, zdigitalizowanych dzięki inicjatywie fundacji Collegium Artium, dostępnych w ramach serwisu Arthistoricum.net na stronach Biblioteki Uniwersyteckiej w Heidelbergu, która prowadzi największe na świecie cyfrowe repozytorium prac z historii sztuki, odwiedzane rocznie przez ok. 5 mln użytkowników z ponad 150 krajów.

Zbiory cyfrowe zostały podzielone na poszczególne działy:

  1. Polskie czasopisma o sztuce – online
  2. Wybrane książki i artykuły o sztuce (prace wybitnych polskich historyków sztuki, m.in. prof. prof. Vojeslava Molègo, Tadeusza Chrzanowskiego, Zdzisława Żygulskiego jun., Stanisława Mossakowskiego, Michała Walickiego, Jana K. Ostrowskiego, Marii Poprzęckiej, Jerzego Miziołka, Andrzeja Rottermunda, Stanisława Lorentza)

Do kolekcji czasopism dołączył renomowany periodyk „Ars” wydawany przez Słowacką Akademię Nauk.