[pracownicy, doktoranci] NAWA - wymiana bilateralna

Szanowni Państwo,  

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ informuje o możliwości aplikowania na wymianę osobową pracowników naukowych, doktorantów oraz uczestników szkół doktorskich w ramach współpracy bilateralnej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w roku akademickim 2022/23.   

Szczegóły oferty dostępne są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/nabor-do-programu-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-na-rok-akademicki-2022-23-otwarty 

Osoby zainteresowane wyjazdami składają aplikacje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA do 20 grudnia 2021 roku do godziny 15:00 (z wyjątkiem Japonii – termin składania wniosków upływa 31 marca 2022).  

Jednym z dokumentów wymaganych do aplikacji jest Zgłoszenie/Nominacja ze strony uczelni, w związku z tym osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o złożenie w terminie do 19 grudnia 2021 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej (ul. Czapskich 4, pok.25) lub drogą mailową następujących dokumentów: 

1. Uzupełniony wniosek wydrukowany z systemu teleinformatycznego podpisany przez dziekana wydziału.
2. Uzupełnione Zgłoszenie z uczelni naukowcy,
3. Potwierdzenie statusu doktoranta (dotyczy: doktorantów i uczestników szkół doktorskich).  

Osoba kontaktowa w DWM
Mgr Magdalena Czarnik
magdalena.czarnik@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 44 

Z wyrazami szacunku

Dział Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Jagielloński