[doktoranci] UNA Europa / workshop: Heritage Hybridisations: Concepts, Scales and Spaces

Szanowni Państwo,

„Zespół Dziedzictwo” pracujący na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach sieci UNA Europa 

przesyła zaproszenie dla doktorantów UJ do udziału w warsztatach 

pt. Heritage Hybridisations: Concepts, Scales and Spaces.

Podstawowe dane o wydarzeniu:

- organizator: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne i sieć UNA Europa,

- data: 19-21 października 2020,

- deadline złożenia aplikacji przez doktoranta: 10 maja 2020.

 

Wszelkie informacje dotyczące tego wydarzenia i wymogi uczestnictwa w nim 

znajdują się na stronie na https://heritage-hybrid.sciencesconf.org/

 

Licząc na Państwa zainteresowanie i pomoc w rozpropagowaniu informacji o tym wydarzeniu, 

łączymy serdeczne pozdrowienia

Zespół "Dziedzictwo" UJ

UNA Europa