[pracownicy] Wyjazdy na pobyty badawcze (postdoc) do Uniwersytetu w Kolonii w XI-XII 2019

 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet w Kolonii poinformował nas o dodatkowej możliwości przyjęcia młodych pracowników naukowych/dydaktycznych z tytułem doktora (wyjazdy post-doc) na krótkie pobyty badawcze (do 30 dni) w ramach wymiany bilateralnej do końca 2019 roku.

Stawki oferowane przez Uniwersytet Koloński:

  • 89 EUR dziennie dla wyjazdów krótszych niż 21 dni
  • 2000 EUR dla wyjazdów 22-30-dniowych.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie w terminie do 8 listopada 2019 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej u pani Dr Marii Kantor następujących dokumentów:

  1. Zgłoszenie na wymianę bilateralną,
  2. Program roboczy (do uczelni niemieckich).

Wzory dokumentów dostępne są do pobrania ze strony internetowej DWM: http://www.dwm.uj.edu.pl/wymiana-bilateralna/pracownicy/informacje-ogolne

 

Osoba kontaktowa w DWM

Dr Maria Kantor

Te. +48 12 663 3014

maria.kantor@uj.edu.pl

 

Dział Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Jagielloński

ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków,

www.dwm.uj.edu.pl

www.erasmus.dwm.uj.edu.pl