[pracownicy] Konkurs na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ KA 103

Szanowni Państwo, 

 

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłasza konkurs na 1-tygodniowe (5 dni) wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu ERASMUS+ Akcja Mobilność z krajami programu (KA 103).

 

W tej akcji Programu kandydat może ubiegać się o 1 wyjazd do instytucji zlokalizowanych w państwach członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji oraz Byłej Republiki Jugosławii Macedonii (FYROM). Wysokość wsparcia finansowego określają stawki dziennego dofinansowania ustalone dla Polski przez Komisję Europejską.

 

Wyjazdy mogą być realizowane w okresie od 4 listopada 2019r. do 22 maja 2020r.

 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest złożenie w terminie do 11 października 2019r., w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:

 

  • Uzupełnienia i wysłania FORMULARZA ON-LINE zgłoszenia na wyjazd w celach dydaktycznych lub szkoleniowych, 
  • INDYWIDUALNEGO PROGRAMU NAUCZANIA Mobility Agreement-Staff MobilityFor Teaching lub SZKOLENIA Mobility Agreement-Staff Mobility for Training - ze wskazanymi datami planowanej mobilności, uzgodnionego i podpisanego przez uczestnika programu oraz kierownika macierzystej jednostki UJ.


Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia osób, które na etapie aplikacji przedłożą: Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching/Mobility Agreement-Staff Mobility for Training podpisany również przez osoby upoważnione ze strony uczelni partnerskiej lub inne potwierdzenie o przyjęciu np. list zapraszający, e-mail z potwierdzeniem itp.

 

Formularz zgłoszenia wysyłany jest jedynie on-line, Indywidualny program nauczania

lub szkolenia musi zostać przekazany do DWM w wersji papierowej

z wymaganymi podpisami w oryginale.


Linki do odpowiednich Formularzy oraz wzory dokumentów Mobility Agreement dostępne są na stronie internetowej DWM:  http://www.erasmus.dwm.uj.edu.pl/kraje-programu/-/journal_content/56_INSTANCE_DoPCmPihdQe3/124614432/143343630Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 25 października 2019 r.

 

Przed przystąpieniem do przygotowania dokumentów prosimy o dokładne zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dostępnymi na stronie internetowej: http://www.erasmus.dwm.uj.edu.pl/kraje-programu/-/journal_content/56_INSTANCE_DoPCmPihdQe3/124614432/143343630 


 
Informacji w sprawie konkursu udziela:
Dr inż. Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl 
tel. 12 663 30 13.