[pracownicy, doktoranci] Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej w ramach "Exchange Program to the US"

Szanowni Państwo,

 

Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że Fundacja Kościuszkowska ogłosiła nabór na stypendia w ramach Exchange Program to the US dla naukowców i artystów, którzy pragną prowadzić badania naukowe wspólnie z partnerami amerykańskimi, doskonalić warsztat badawczy lub artystyczny, prowadzić wykłady i seminaria na temat historii, kultury i literatury polskiej w roku akademickim 2020/21.

 

O stypendium na kilkumiesięczne badania w dowolnym ośrodku naukowym w USA mogą starać się doktoranci oraz pracownicy naukowi / naukowo-dydaktyczni.

 

Kategorie:

  • Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla artystów, studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach, instytucjach badawczych lub innych jednostkach naukowych na wyjazd badawczy do USA.
  • Kosciuszko Foundation Fellowship to stypendia dla pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych polskich instytucji naukowych na realizację własnych projektów badawczych lub artystycznych w USA. W czasie pobytu w USA, trwającego od 3 do 9 miesięcy, stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej.
  • Kosciuszko Foundation Teaching Fellowships, przyznawana jest na okres do 10 miesięcy polskim wykładowcom, którzy mają zamiar prowadzić zajęcia dydaktyczne na temat problematyki polskiej. Poza prowadzeniem zajęć, stypendyści mogą równocześnie realizować projekt badawczy.

Termin składania podań: 31 października 2019.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w lutym 2020 roku, a decyzje zostaną ogłoszone w marcu.

 

Proces kwalifikacyjny:

1. Należy wypełnić formularz na stronie internetowej Fundacji.

2. Dołączyć zaproszenie z uczelni amerykańskiej.

3. Załączyć opis projektu badawczego lub artystycznego.

4. Potrzebne są też trzy listy rekomendacyjne, które powinny zostać przesyłane bezpośrednio przez ich autorów do biura Fundacji na adres:exchangetotheus@thekf.org

 

Więcej informacji: https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

 

DWM nie pośredniczy w procesie rekrutacji.

 

Z wyrazami szacunku

Dział Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Jagielloński